Tiltræder en medarbejder i løbet af ferieåret, som går fra 1. september til 31. august, når medarbejderen ofte ikke at optjene alle de feriedage, som er placeret i skolens lukkeperioder.

Afvikler de ansatte fx ferie i henhold til ferieplaceringen i lærerens organisationsaftale, og tiltræder en medarbejder efter 1. september, men inden efterårsferien i uge 42, så når medarbejderen ikke at optjene feriedage nok til at kunne holde 5 feriedage med løn i efterårsferien, 18 feriedage i juli og 2 feriedage i august, altså i alt 25 feriedage.

Se følgende to eksempler, der medfører løntræk:

Eksempel 1
En nyuddannet lærer tiltræder 1. oktober. Han optjener 2,08 feriedage pr. måned i de 11 måneder af ferieåret, hvor han er ansat (1. oktober til 31. august), i alt 22,92 feriedage.
Skolen holder virksomhedslukket uge 42. Det er muligt at holde feriedage på forskud, men kun de dage, som optjenes i løbet af ferieåret, der slutter 31. august. Holder læreren 25 feriedage i ferieåret, skal der derfor ske et løntræk for den manglende optjening af de 2,08 feriedage.

Løntrækket kan mest hensigtsmæssigt ske allerede i oktoberlønnen. De 5 feriedage i efterårsferien består så af 2,92 feriedage på forskud, som optjenes efterfølgende i ferieåret, og af 2,08 selvbetalte feriedage, hvor læreren trækkes i løn.

Herefter optjener læreren ferie med 2,08 dage pr. måned i den resterende del af ferieåret, hvilket nøjagtig er nok til at holde 18 feriedage i juli og 2 feriedage i august med løn.

I forbindelse med løntrækket i oktober, er det muligt, at læreren har optjent feriedage i en tidligere beskæftigelse, som han kan benytte under løntrækket, men det er ikke skolens ansvar, om læreren har anden ferieoptjening eller ej, såfremt ferien på skolen holdes under virksomhedslukning.

Eksempel 2
En medarbejder tiltræder 1. januar og optjener 8 * 2,08 = 16,67 feriedage i ferieåret. Der holdes 18 feriedage i juli og 2 feriedage i august. Medarbejderen skal trækkes 3,33 feriedage i løn fordelt over juli og august.

Udbetaling eller overførsel til næste ferieår
Tiltræder en medarbejder fx 1. november, når medarbejderen at optjene 20,84 feriedage i løbet af ferieåret. Afvikler medarbejderen kun 20 feriedage i juli og august, er der en rest på 0,84 feriedage, som enten kan afholdes inden udløb af ferieafholdelsesperioden d. 31. december, kan overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode eller kan udbetales.

Såfremt medarbejderen holder ferie i den efterfølgende efterårsferie, vil de 0,84 feriedage blive afviklet i der, men dette vil medføre, at medarbejderen bruger en tilsvarende mindre del af den ferie, der er optjent i det nye ferieår. Medarbejderen vil således skubbe 0,84 feriedage foran sig, indtil det aftales at afvikle eller udbetale dem.

Virksomhedslukket og ferie på forskud
Som udgangspunkt kræver afholdelse af ferie på forskud enighed herom mellem ledelsen og medarbejderen. Såfremt skolen holder virksomhedslukket, kan skolen pålægge medarbejdere at holde ferie på forskud.