På grund af den nye lov om ansættelsesbeviser skal der tilføjes lidt flere oplysninger i ansættelseskontrakterne.

Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at der snart kommer en revideret standardansættelseskontrakt på det statslige område. Vi afventer, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen laver en ny standardkontrakt, hvor vi kan kopiere de nye standardformuleringer, så vi ikke risikerer at skulle ændre standardkontrakten flere gange. I samme ombæring ændrer vi lærernes ansættelseskontrakt, så der bliver en kontrakt for henholdsvis timelønnede og for månedslønnede lærerne, så deres ansættelsesvilkår fremgår tydeligere.

Indtil videre skal skolerne anvende de standardkontrakter, der ligger i foreningens leksikon. Store Bededag er fjernet fra TAP-kontrakten som helligdagsfridag. Når vi har udarbejdet nye standarder for lærere, ledere og TAP, laver vi samtidig et forslag til tillæg (allonge) til ansættelseskontrakten til dem, der allerede har en kontrakt, med de oplysninger der mangler i de eksisterende.

Der er nu klarhed om, at TAP-ansatte, der har Store Bededag nævnt som en fridag i ansættelseskontrakten, skal have et tillæg til kontrakten, hvor der gøres opmærksom på, at “Store Bededag er afskaffet som helligdag ved lov, og anses således ikke længere som en fridag med virkning fra 1. januar 2024. I kan enten gøre opmærksom på det allerede nu, eller afvente, at vi udsender et forslag til et standardtillæg til ansættelseskontrakten med de supplerende oplysninger, herunder afskaffelsen af Store Bededag.

Læs eventuelt nyhedsbrevet fra marts 2023 om konsekvenserne af afskaffelsen af Store Bededag, bl.a. ændret årsnorm for lærere og indførelsen af kompenserende løntillæg.