Pr. 1. oktober 2023 sker den sidste aftalte lønstigning i overenskomstperioden. Lønningerne stiger med ca. 0,33 procent. Det samme gælder for det teknisk administrative personale, der normalt har en aftale i deres ansættelseskontrakt om at følge samme lønregulering.

Reguleringen sker ved, at den statslige reguleringsprocent pr. 1. oktober 2023 stiger til 15,9197 hvor den pr. 1. april 2023 lød på 15,5339.

Reguleringsprocenten bruges til at omregne lønningerne fra grundbeløb (31. marts 2012-niveau) til det aktuelle niveau. I forhold til 31. marts 2012-niveau er lønningerne pr. oktober 2023 således i alt steget med 15,9197 procent.
Efterskoleforeningen har opdateret løntabellen i vores leksikon med de aktuelle lønninger pr. oktober 2023. Løntabellen findes i leksikonet på vores hjemmeside.