Det anbefales at man sætter sig ind i mulighederne ved en akkreditering for at se om programmet kan hjælpe egen skole til at gennemføre de aktiviteter, som man ønsker at gennemføre fremadrettet. 

Tid og sted
08. september 2021 fra kl. 11:00 til 14:30
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Fordele ved akkreditering
Akkrediterede Erasmus+-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under den igangværende Erasmus+-programperiode (2021-2027). Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om Erasmus+-midler fremadrettet. Hvis en organisation ønsker at indsende en ansøgning på vegne af flere (som konsortium), skal den ansøgende organisation dog være akkrediteret. Efterskoleforeningen er akkrediteret som konsortium.

Akkreditering henvender sig således til organisationer, som ønsker en tættere tilknytning til Erasmus+-programmet, og som planlægger at søge mobilitetsprojekter kontinuerligt frem mod 2027.  

Informationsmødets indhold
På mødet vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fortælle mere om, hvad det vil sige at blive akkrediteret til Erasmus+, hvilke muligheder det giver og hernæst gennemgå ansøgningsskemaet, krav og bedømmelseskriterier, så alle er bedst muligt klædt på til at skrive ansøgningen, når dagen er omme. 

Tilmelding til informationsmødet 8.september 2021
Der er frist for tilmelding til informationsmødet onsdag 1.september 2021 

Tilmeld dig her
Deadline for ansøgning om akkreditering er 19. oktober 2021 klokken 12.00

Læs mere om akkrediteringsmulighederne her