Som skole kan man på forhånd sende ønsker til helt specifikke planer, som man ønsker at gennemføre.

Der vil som udgangspunkt være fokus på hvordan man som skole:

- søger økonomisk støtte til udvekslinger

- gennemfører udveksling med skoler globalt

- laver online samarbejde med skoler globalt

- finder samarbejdspartnere

- efteruddannelse af lærere i Europa 

- får globale volontører som en del af skolens hverdag

- sætter fokus på global dannelse på rejser og i skolens hverdag mm.

Oplægget vil blive tilpasset skolens ønsker til lande, klassetrin emner osv.

Kontakt jcj@efterskolerne.dk, 22361153