24. august 2022

Udbudte webinarer efteråret 2022

Efterskolerne og Friskolerne afholder i efteråret 45 gratis webinarer om EU og globale emner, som er målrettet elever og undervisere

03. august 2022

Gratis foredrag og oplæg om Sydslesvig

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. har udarbejdet et gratis formidlingstilbud med titlen ”Dansk i Tyskland”. Tilbuddet henvender sig til kultur- og uddannelsesinstitutioner i Danmark med det formål at udbrede kendskabet til og viden om det danske mindretals fortid og nutid.

01. august 2022

Informationsmøder om akkreditering til Erasmus+

Overvejer din skole at søge en Erasmus-akkreditering for at styrke international udveksling og samarbejde så deltage i et af de to møder i september - et fysisk og et digitalt.