Med udgangspunkt i en række tematikker vedrørende identitet, sprog og fremtid, behandles spørgsmål som:
• Hvad er danskhed?
• Hvordan er det at være dansk i Tyskland?
• Hvad kendetegner det danske mindretal i dag?
• Hvilken betydning har det danske sprog for identiteten?
• Hvilke udfordringer står det danske mindretal overfor i dag?
Læs mere her