Efterskoleforeningen søger fem efterskoler, der ønsker at afholde en EU-dag i foråret. En EU-dag indeholder:

  • Et rollespil for 26-150 elever omhandlende EU og klima udført af FIC (Forum for International Cooperation) i samarbejde med skolens lærere.
  • En Frirumsdebat om EU afholdt på skolen planlagt og udført af Efterskoleforeningen. 

Læs mere om rollespillet og frirumsdebatten herunder.

I bedes tilkendegive interesse hurtigst muligt, da der kun udbydes fem debatter.
Efterskolens pris for afholdelse af Frirumsdebat og rollespil er 4.000 kr. Hvis skolen arrangerer og gennemfører debatten selv er det gratis.

Frirumsdebatten
Efterskoleforeningen planlægger alt i relation til debatten og udfører Frirumsdebatten på efterskolen. Efterskolen skal lægge lokaler til samt åbne dørene for gæster udefra, som kan deltage i debatten sammen med alle skolens elever. De to debattører i debatten bliver politikere og/eller debattører, der har forskellige syn på EU. Læs mere om en Frirumsdebat her.

Rollespillet
Med Ungdommens EU-Topmøde i skoleversion udfordrer vi klasseundervisningen og får eleverne til at slippe deres indre politiker løs. Eleverne skal diskutere EU-politik og finde kreative løsninger
på nutidens største politiske problemstillinger: Hvordan skal man løse klimakrisen? Skal der være mere eller mindre samarbejde om det? Hvor meget skal man investere, hvad skal man investere i, hvor skal pengene komme fra, og hvordan er det nu lige, at du får balanceret klimamålene med dit lands afhængighed af kulindustrien?

Ungdommens EU-topmøde er skræddersyet til en skoleversion, hvor eleverne vil få tildelt en rolle som politikere.
Ministerrådet skal diskutere cases, finde løsninger, indgå kompromiser og danne alliancer. Løsningerne bliver til sidst samlet i et fælles charter.
Eleverne får lov at mærke på egen krop, hvor svært det kan være at få 27 lande til at blive enige.
Alle lande har forskellige interesser og regeringer - og man skal altid huske at bibeholde befolkningens opbakning derhjemme!

FIC (Forum for International Cooperation) kommer ud på skolen med en rollespilsspecialist for at gennemføre rollespillet på skolen sammen med en gruppe lærere, for at eleverne kan spille rollespillet i deres vante rammer. Rollespillet kan spilles med mellem 26-150 elever og vil vare 4-6 lektioner af 45 minutter. 

Som efterskolelærer skal man også være en del af rollespillet, nemlig som mødeledere. Som mødeledere vil man her varetage ministerroller for det land der har formandskabet for Det Europæiske Råd.

Som elev får man tildelt en politisk rolle som man skal spille under Topmødet – måske Bulgariens statsleder eller Polens miljøminister. I god tid før EU-dagen får hver elev tilsendt et dokument med sin rolle samt baggrundsmateriale. Eleverne skal således sætte sig ind i forholdene i det land, man skal repræsentere under topmødet.

Rollekortene danner udgangspunkt for debatten. Det der derfor vigtigt, at man sætter sig ind i både rollekort og case beskrivelser inden topmødet.

Som afslutning er det hensigten, at der med udgangspunkt i forhandlingerne i ministerrådene og Det Europæiske Råd skal søges enighed om et fælles charter, der indeholder løsninger på problemstillingerne til topmødet. Det sker ved en afstemning, hvor statslederne afgiver stemmer på deres lands vegne.

Frirumsdebatter og rollespil er støttet af Europa-Nævnet.

For interesse kontakt jcj@efterskolerne.dk, 22361153