Skoler i en global verden 
– skolens arbejde med global dannelse


Bliv opgraderet på alle fronter i forhold til skolens internationale dimension og lærernes arbejde med at skabe rum for elevernes globale dannelse. Der vil være fokus på teori og praksis i forhold til at skabe rum for global dannelse på skolen, i undervisning og på rejserne. Herudover vil der være skrive kursus og assistance i forhold til skolernes ansøgning om Erasmus+ akkreditering med deadline 19.oktober 2022. 

Målgruppe: 
Undervisere og ledere

Mål og indhold så deltagerne:
·      Kan bidrage til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse
·      Kan begrunde, organisere og kvalificere undervisning, i såvel rejser som genbesøg, med fokus på elevernes globale dannelse.
·      Kan lede eleverne i nødvendig refleksion i mødet med det fremmede, som også er mødet med sig selv, både i udlandet og i Danmark
·      Kan alene, og i samarbejde med kolleger, virke som inspirator og vejleder i skolens organisering af – og tilgang til det internationale, herunder have kendskab til konkrete uddannelsesprogrammer, herunder ansøgningsproces til Erasmus+ og Nordplus.
·      Har viden om teoretiske tilgange til interkulturel kompetence og global dannelse.
·      Kan formidle et bredt kultursyn.
·      Kan observere, identificere, analysere, sammenligne og reflektere over kulturelle udtryk og indtryk
·      Kan formidle og vidensdele erfaringer med hvordan interkulturelle læreprocesser igangsættes, vedligeholdes og udvikles i en skoleorganisation.

Hvor & hvornår:
Kursuscenter Borgen, Den frie Lærerskole i Ollerup                                                  
Internat: onsdag den 21/9 kl.12.30 – fredag den 23/9 kl.12.30
Opsamling: onsdag den 7/12 kl.10.00 – 15.30

Undervisere:  
- Iben Jensen, Professor (mso) Institut for læring og filosofi, Aalborg Universitet, KBH. Forfatter til bøgerne: Grundbog i Kulturforståelse og Global Dannelse – praksis og potentialer på danske efterskoler.
- Britt Stochholm, Master i Fremmedsprogspædagogik, seminarielærer på Den frie Lærerskole
- Jakob Clausager Jensen, international konsulent i Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening

Pris: Kr. 8.000  + moms – som dækker undervisning, vejledning, kost og logi på enkeltværelse

Tilmelding her