EPAS er et tilbud målrettet skoler, som gerne vil gøre lidt ekstra ud af EU-undervisningen og øge kendskabet til EU blandt eleverne. Som medlem af EPAS får I som skole adgang til en række særlige fordele og bliver en del af et europæisk netværk med over 1500 skoler. Det langsigtede mål med EPAS er at øge de unges deltagelse i valg til Europa-Parlamentet.
Der er ikke noget alderskrav til elevernes alder, men programmet er målrettet udskolingen samt STX, HTX og HHX. 
Europa-Parlamentets kontor i Danmark samarbejder med Efterskoleforeningen om EPAS programmet i Danmark.

Ønsker du at tilmelde din skole til programmet eller har spørgsmål til EPAS, kontakt da venligst Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskolerne.dk.

Det er gratis at være EPAS skole.

Aktiviteter og tilbud til EPAS-skolerne i 2021/22:

·      EPAS skolerne er tilknyttet en eller flere MEP'ere som via Skype løbende fortæller om arbejdet i Europa-Parlamentet
·      Europa-Parlamentet har udarbejdet et særligt undervisningsmateriale til alle EPAS skoler.
·      Gratis EU kurser for undervisere
·      Søge tilskud til at gennemføre EU arrangementer på skolen
·      Gratis webinarer omhandlende EU og det europæiske fællesskab
·      Assistance til at bruge eTwinning til online samarbejde med jævnaldrende europæiske unge
·      Større mulighed for Euroscola deltagelse for EPAS skoler (besøge Europa-Parlamentet i Strasbourg med en klasse)
·      Seminarer i Bruxelles for EPAS skoler hvor 2-4 lærere per land bliver inviteret
·      Der vil være mulighed for kontakt til de mere end 1500 andre EPAS skoler
·      Tilbud om diplomer til lærerne og eleverne
·      EPAS skolerne er tilknyttet Danmarks faste repræsentation i Bruxelles, som via Skype løbende fortæller om arbejdet
·      Mulighed for deltagelse i Ungdommens EU topmøde på Christiansborg 

Se mere om EPAS her