Aktiviteten kan blandt andet være politiske debatarrangementer, Frirumsdebatter, ungdomsmøder med europæiske unge, gæsteforelæsere og så videre.

Se listen med tilbud i 2022 her

Aktiviteten skal gennemføres i det år pengene bevilliges enten 2022 eller 2023.

Har man tidligere søgt kan man fint søge igen, da det er nyt elevhold.

For at søge om tilskud til et arrangement skriv til Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskolerne.dk.  

Pengene er bevilliget af Europa-Nævnet