Formålet med studieturen er at give kursisterne en bred viden om EU’s institutioner, det daglige arbejde i Bruxelles samt nuværende og fremtidige problemstillinger indenfor det europæiske fællesskab. Herudover hvordan man som underviser kan kvalificere undervisningen omhandlende EU i forhold til at kunne skabe sammenhæng mellem de politiske beslutningsprocesser i EU og Danmark, samt refleksion over Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde. Der vil ydermere være fokus på hvordan man som skole kan arbejde med EU i undervisningen samt i skolens hverdag.

Program
Tilmelding

Deltagerpris: Gratis for skoler der er med i Efterskoleforeningens Erasmus+ aktiviteter 2021-2022 eller 2022-2023. Deltagerne sørger selv for rejseforsikring samt transport til og fra Bruxelles (transporten refunderes med maksimum 2.000 kr. for fly og 2.300kr for bus, bil eller tog. Pris for andre deltagere 2.000 kr. – inkl. hotel, bespisning og kursusprogram.