Formål:
• At efterskolerne bidrager til styrkelsen af mellemfolkelig forståelse, respekt og tolerance, og til at alle elever møder identitetsbekræftelse (spejl) og perspektivudvidelse (vindue).
• At efterskolerne udvikler elevernes globale dannelse gennem arbejde med relevant viden og kompetencer, således at elevernes interesse og ansvarsfølelse stimulerer til aktivt verdensborgerskab.
• At efterskolerne udvikler læringsmiljøer med fokus på ligeværdige kulturmøder både lokalt og globalt.
• At efterskolerne er med til at kvalificere den nationale og globale uddannelsesdebat, og at efterskoleformen er synliggjort i verden.

Målgruppe: Undervisere og ledere

Sted: BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld,

Program
Tilmelding