Formål
Formålet med basiskurset i vejledning er, at deltagerne:
kan give eleverne en fagligt velfunderet vejledning gennem øget viden om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og de lovmæssige rammer 
kan analysere, organisere og udvikle deres vejledningspraksis i forhold til e-terskolens øvrige tilbud, værdigrundlag og traditioner 
kan indgå i samarbejdsrelationer om vejledning internt på skolen, med forældrene samt eksternt med de kommunale ungeindsatser (KUI) og ungdomsuddannelserne 
bliver motiverede og får lyst til yderligere efteruddannelse om vejledning på enten diplom- eller masterniveau. 
 
Indhold
Kurset giver en grundlæggende indføring i vejledningsopgaven på en efterskole og skaber refleksion om vejlederrollen. Kurset er tilrettelagt med en variation af undervisningsformer som oplæg, gruppearbejde, plenumdiskussioner, workshops suppleret med en selvstændigt formuleret praksisopgave. Kurset baserer sig på nyeste viden på vejledningsfeltet. 
Deltagerinvolvering
Kurset er kendetegnet ved en høj grad af deltagerinvolvering med løbende vejledningsfaglige diskussioner og øvelser. Som deltager forventes man at bidrage med egne erfaringer som både vejleder og vejledningssøgende.
 
Målgruppe
Nye vejledere på efterskolen
 
Kurset består af 2 moduler og deltagelse gælder for begge moduler.
1. modul den 23. - 25. oktober 2024
2. modul den 2. - 3. december 2024
 
Begge moduler afholdes som internat på Brogaarden.
 
 
 

 

Praktiske informationer
  • 23. oktober 2024 - 25. oktober 2024
  • 12.500kr.
  • Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500, Middelfart
  • Tilmeldingsfrist: 22. september 2024