Ønsker I at styrke arbejdet omkring ordblinde elever på din skole, så er muligheden nu til stede.
Ordblindevejlederkurset er bygget op om 2 kursusgange af henholdsvis 3 og 2 dages varighed, og derudover vil der være mulighed for on-line vejledning mellem de 2 kursusgange.

Formål
● Efter kurset har kursisten viden om ordblindhed og ordblindevenlig undervisning
● Efter kurset har kursisten en viden om mestring, motivation og afledte vanskeligheder
● Efter kurset har kursisten et blik for didaktik og stilladsering i alle fag
● Efter kurset har kursisten en grundlæggende viden om læse – og skriveteknologi (LST) og brugbare LST strategier
● Efter kurset kan kursisten planlægge og gennemføre en undervisning, som understøtter den ordblinde
● Efter kurset kan kursisten give sparring og praksisnær vejledning af ordblindevenlig undervisning til almenlæreren på skolen

Indhold
Modul 1: Læse – og skriveteknologi, ordblindhed og afledte vanskeligheder
Modul 2: Didaktik og praksis i den ordblindevenlige undervisning
Ordblindekurset vil tage afsæt i den nyeste litteratur og viden om ordblindhed, didaktik og LST og vil i høj grad omhandle de didaktiske muligheder og udfordringer som opstår i mødet med den ordblinde elev.
Gennem hands – on øvelser, praksisnære eksempler og didaktiske overvejelser er uddannelsens indhold direkte overførbart til dig og din skole.
 
Målgruppe
Ordblindevejlederkurset er for dig der:
● Allerede er læsevejleder, men ønsker at opdatere og udvide din viden om ordblindhed, didaktik og LST mm.
● Søger en mulighed for at blive ressourceperson. En ressourceperson som kan yde praksisnær vejledning og understøtte den ordblindevenlige undervisning på jeres skole.
● Er almenlærer, som måske allerede underviser ordblinde, men som har behov for en større forståelse for – og viden om ordblindhed og ordblindevenlig undervisning.
 
Kurset afholdes
9. - 11. december 2024
10. - 11. april 2025
+ 2 x online vejledning
 
Pris kr. 9595 + moms
 
 
Praktiske informationer
  • 09. december 2024 - 11. december 2024
  • 9.595kr.
  • Balle Kursus og Læring, Ballevej 57 C, 7182, Bredsten
  • Tilmeldingsfrist: 08. december 2024