Formål
Kursets formål er at uddanne efterskolens trivselstovholdere, lærere og ledelse til at arbejde med "Ung til ung – mentorsamtaler". 
Deltagerne vil blive i stand til at oplære og støtte frivillige ungementorer (tidligere elever) i at facilitere samtaler med nuværende elever. 
Bliv klogere på rekruttering, planlægning og aktiviteter, og få supplerende redskaber til trivselsarbejdet på efterskolen. Understøt udviklingen af frivillighed som en del af demokratisk dannelse.
 
Indhold
Undervisningen tager afsæt i det velafprøvede pilotprojekt ”Ung til ung mentorskab”.. Med fokus på ungefællesskaber og tilværelsespsykologi, facilitering af dialogiske rum og praktiske samtaleværktøjer, veksler undervisningen mellem vidensoplæg, fællesskabende samtaler, gruppeøvelser og egen refleksion.
Kurset indeholder tillige en times skræddersyet og praksisnær sparring/supervision med kursusunderviser til den enkelte efterskole. Ligeledes inviteres deltagende efterskoler til faciliteret online vidensdeling på tværs mellem kursusgangene.
 
Målgruppe
Lærere, ledere, trivselstovholdere
 
Kurset består af 3 kursusgange og deltagelse gælder for alle gange.
Kursusgang 1: 27. marts 2025
Kursusgang 2: 18. september 2025
Kursusgang 3: 26. februar 2026
 

 

Praktiske informationer
  • 27. marts 2025
  • 5.820kr.
  • Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500, Middelfart
  • Tilmeldingsfrist: 01. februar 2025