Når Køn bliver til kamp

Hovedscenen A1 torsdag 17. juni kl. 14.35-15.00 
Sara Bro interviewer to elever fra Østerskov Efterskole, der definerer sig som non-binære

Deltagere: 

 • Quinn, elev på Østerskov Efterskole
 • Jessie, elev på Østerskov Efterskole 

Moderator: Sara Bro 

Følg med live: https://folkemoedet.dk/folg-med-live/hovedscenen-folg-med-live-den-17-19-juni/

Unge og kønsidentitet

Livestreamet onlinedebat torsdag 17. juni kl. 15.30-16.00

På efterskolerne oplever vi, at der kommer flere og flere transkønnede og/eller non-binære unge. Det er hverken krop eller udseende, der afgør ens kønsidentitet, men derimod hvordan man opfatter sig selv. Vi oplever på efterskolerne, at mange unge er eksperimenterende og søgende i forhold til deres kønsidentitet. Det er godt i forhold til den enkeltes frihed. Men hvor stor, den frihed skal være i forhold til fællesskabet, er ofte ikke så enkelt i hverdagen. Hvordan skaber vi trygge fællesskaber for det stigende antal unge, der definerer sig som transkønnede og/eller non-binære? Det er omdrejningspunktet for denne debat om unge og kønsidentitet.

Deltagere:

 • Anne-Marie Axø Gerdes, formand for Det Etiske Råd
 • Alex Delamare, projektleder i LGBT+ Danmark
 • Marie Elisabeth Lind-Thomsen, forperson Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn
 • Anne-Marie Fledelius, forstander på Østerskov Efterskole
 • Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Moderator: Sara Bro 

 Følg med live: https://folkemoedet.dk/folg-med-live/livestudie-domen/

 

Hvordan styrker vi læreruddannelsen?

Scene D10 fredag 18. juni kl. 11.15-12.00 med livestreaming

Der er enighed om at styrke læreruddannelsen i Danmark. Men der er uenighed om hvordan. Et flertal af Folketingets partier har i foråret vedtaget, at der kan etableres en ny, privat læreruddannelse. Det har vakt debat. Vil en privat læreruddannelse tage studerende fra de eksisterende uddannelsessteder? Eller vil en privat læreruddannelse føre til generelt bedre læreruddannelser til gavn for alle? Burde man sætte alle læreruddannelser mere fri? Vi lægger op til debat om, hvordan vi styrker læreruddannelsen.

Deltagere: 

 • Peter Bendix, formand for FRISKOLERNE og formand for Den frie Lærerskole i Ollerup
 • Stefan Hermann, formand for Rektorkollegiet - Danske Professionshøjskoler
 • Morten Kvist, initiativtager til Den Frie Læreruddannelse i Herning
 • Kenneth Mikkelsen, MF, Venstre
 • Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Moderator: Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken 

Følg med live: https://folkemoedet.dk/folg-med-live/scene-10-folg-med-live-den-17-19-juni/ 

 

Hvordan trives de unge efter nedlukningen?  

Scene D10 lørdag 19. juni kl. 9.15-10.00 med livestreaming

Efterskolerne inviterer til debat om unges (mis)trivsel og spørger: Hvad er grunden? Hvad skal vi gøre ved det? Har de unge selv et ansvar?Mange måneders fjernundervisning har betydet, at en del børn og unge har faldende motivation og tendens til mismod. Det har vi også oplevet på efterskolerne. Folketinget har afsat midler til at forbedre unges trivsel. De penge er godt givet ud. Men er der en risiko for, at vi sygeliggør normalt velfungerende unge og raske unge i forbindelse med corona og nedlukningen? Politikere, organisationer og foreninger står i kø for at fortælle, hvor synd situationen er for de unge. Risikerer vi at tage opmærksomheden fra den mindre gruppe af unge med alvorlige sociale og psykiske problemer? Vi lægger op til debat om unges (mis)trivsel.
 
Deltagere: 

  • Noemi Katznelson, professor og centerleder ved Center for Ungdomsforskning
  • Lars Goldschmidt, formand for Erhvervsskolerne
  • Henrik Dahl, MF, Liberal Alliance
  • Esther Vyff Petersen, formand for Danske Skoleelever
  • Jacob Mark, MF, Socialistisk Folkeparti
  • Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne 

  Moderator: Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken 

  Følg med live: https://folkemoedet.dk/folg-med-live/scene-10-folg-med-live-den-17-19-juni/