Efterskoleforeningens konsulenter med speciale i personaleret tilbyder mod betaling at være bisidder i følgende situationer:

  • Bisidder for ledelsen eller bestyrelsen ved møder med faglige organisationer i forlængelse af afskedigelsessager og eventuelt efterfølgende møde i Efterskolernes forligsnævn
  • Bisidder for ledelsen ved møder med Frie Skolers Lærerforening om påtænkte afskedigelser af TR-beskyttede medarbejdere
  • Bisidder for ledelsen ved videreførelse af forhandlinger i Børne- og Undervisningsministeriet om udmøntning af lokalløn.

En konsulent, der deltager som bisidder, er ikke det samme som en advokat, og skolen bør sammen med foreningens konsulent vurdere behovet for, at skolen i stedet møder med advokat.

Ydelserne træder heller ikke i stedet for eventuel nødvendig revisor- og/eller advokatbistand, og konsulenterne påtager sig ikke egentlige sagsbehandlingsopgaver.

Det koster 7.000 kr. + moms, hvis Efterskoleforeningen skal deltage som bisidder for en efterskole. Prisen dækker forberedelse og deltagelse i mødet. Som udgangspunkt holdes møderne online, men der kan undtagelsesvis efter aftale arrangeres et fysisk møde på efterskolen eller hos den faglige organisation.

Efterskoleforeningen kan i situationer, hvor der ikke er ressourcer til at være bisidder, henvise til ekstern advokathjælp for skolens egen regning.