Aktiviteten kan blandt andet være politiske debatarrangementer, Frirumsdebatter, ungdomsmøder med europæiske unge, kulturaktiviteter, gæsteforelæsere og så videre. Pengene er bevilliget af Europa-Nævnet. Aktiviteterne vil blive vurderet ud fra følgende kriterier, hvoraf de to første er et krav:
  • Oplysning og debat om EU og det europæiske fællesskab
  • Alle skolens elever deltager
  • Gerne et åbent arrangement (lokale, forældre mm.)

Efterskolerne har tidligere benyttet Elena Askløf og Peter Laugesen fra voreseuropa.dk til lignende arrangementer. De har siden 2014 holdt flere hundrede foredrag, workshops, undervisningsdage og debatarrangementer. Deres arrangementer egner sig til alle aldersgrupper, men særligt til unge mellem 15 og 30 år, da det er mødet med denne aldersgruppe foredragene tager udgangspunkt i. Elena og Peter engagerer eleverne i refleksion, diskussion og ikke mindst med en viden og en anden vinkel på Europa end mange andre. Læs mere om Vores Europa og hvilke oplæg, de kan tilbyde her.  

Efterskolerne har også benyttet DEO's rollespil til at sætte fokus på EU og det europæiske fællesskab. Spillet kan gennemføres med stor succes, uanset om der er 40 eller 120 elever per rollespil. Læs mere om DEO’s rollespil her.

Det kan også være egne arrangementer eller debatter.

Europa arrangementet på skolen skal gennemføres i 2021.

Send en e-mail til Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskolerne.dk eller ring 22361153.