Af Louise Grønkjær

Egmont Fonden har i flere år givet socialt udsatte elever en ekstra økonomisk håndsrækning til at komme på efterskole. Normalt drejer det sig om 60 stipendier, men næste år kan ekstra mange elever og deres familier få hjælp til at finansiere et efterskoleophold.

Egmont Fondens bestyrelse har nemlig bevilget ekstra 500.000 kr. til uddeling næste skoleår. Det betyder, at der er 25 ekstra stipendier, og dermed i alt 85 stipendier at gøre godt med.

”Efterskolerne er Egmontfonden dybt taknemmelige for støtten til at flere socialt udsatte, der tillige også har økonomiske udfordringer kan komme på efterskole. Hver eneste elev, vi hjælper på efterskole fra denne kategori er en sejr for både eleven og skoleformen,” siger Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen.

Om En Håndsrækning

  • Det er Efterskoleforeningen, der administrerer ordningen. 
  • Familier med indkomster under 240.000 kr. årligt kan søge stipendiet på 20.000 kr. For skoleåret 2020/21 er det indkomsten for 2018, vi kigger på.
  • For at komme i betragtning skal ansøgeren kunne dokumentere social eller læringsmæssig udsathed i form af fx ordblindhed, fravær fra skole eller udfordringer af familiemæssig karakter. Dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen, kan fx være udtalelse fra familievejleder, lærer eller lignende. 

Du kan læse mere om En Håndsrækning her.