Af Torben Vind Rasmussen

Det har været nogle af de mest travle og udfordrende uger i foreningens historie! Onsdag den 3. maj offentliggjorde professor Nina Smith Reformkommissionens anbefalinger, herunder en afskaffelse af 10. klasse for at erstatte det med et langt dyrere ’ungdomsår’ uden faglige krav eller anker i grundskolen. 

Rapporten er ganske omfattende med 120 sider, hvor der er mange gode og oplagte forslag til udvikling af grundskolen. Fra foreningens side har vi dog klart og utvetydigt afvist Reformkommissionens forslag om et ungdomsår på bekostning af 10. klasse. 10. klasse er en vigtig del af uddannelsessystemet for mange unge, 25.000 af dem går på efterskole. Det handler både om faglighed og om trivsel. Men det handler også om, hvilket samfund vi vil have, hvilke værdier vi vil bygge samfundet på, og hvilket tempo vi spænder de unge for. Jeg mener, at det er et fattigt samfund, hvis vi ikke også lytter til unges behov og giver dem mulighed for at udvikle sig i eget tempo. Det er noget af det, vi gør på efterskolerne med stor succes.

TAK til alle jer, der i den forbindelse stod frem og fortalte om jeres store arbejde på skolerne og konsekvenserne af kommissionens forslag. Det har haft stor betydning for, at vi i dag står så stærkt, og at politikerne på Christiansborg og regeringen, så klart som den kunne, sikrede unge muligheden for at gå på efterskole – også efter 9. klasse. Nuværende efterskoleelever har også ønsket at bidrage, så onsdag den 17. maj har en gruppe elever fra Flakkebjerg Efterskole annonceret demonstration ved Christiansborg for at bevare 10. klasse.

Vi er ikke i mål endnu. Der kommer endnu en rapport fra Reformkommissionen den 23. maj, som bl.a. foreslår veje for de omkring 45.000 unge, der står uden uddannelse eller arbejde. Derefter følger en politisk proces, som vi selvfølgelig følger tæt og forsøger at påvirke mest muligt. I første omgang handler det for os om at finde løsninger på, hvordan vi får flere unge fra udsatte familier og flere unge med anden etnisk baggrund på efterskole.

Dagsordenen omkring bedre overgange til ungdomsuddannelserne, herunder større ligeværd imellem teori og praksis, for at få flere til at tage en håndværksmæssig uddannelse kommer nok til at tage lidt længere tid, og derfor bliver det også vores dagsorden på regionsmøder m.m. henover efteråret.

Rigtig god Kristi himmelfartsferie til jer alle. Endnu en gang tak for jeres store indsats.