”Det blev en pligt at deltage – det er en skam”

  • Stine Marie Aaby
  • Mellemleder
  • Efterskolen Ådalen

Hvordan deltog du i generalforsamlingen?

”Jeg var hjemme. Min kæreste er også medlem af Efterskoleforeningen, så han deltog også. Vores to børn, som vi har slæbt med på Nyborg Strand i barnevogne, var underholdt med at male dyr.”

Hvordan synes du, den digitale generalforsamling fungerede?

”Det virkede i den forstand, at det var det bedst mulige i situationen. Men det virkede ikke på samme måde som en generalforsamling på Nyborg Strand. Det var en udfordring, at vi ikke kunne alt det sociale, som plejer at høre med til et årsmøde – at vi ikke kunne synge sammen, så taget løfter sig, og man kan mærke, at vi er en bevægelse.”

”Der var en grundstemning af, at nu skulle vi have det her ordnet på de tre timer, vi havde sat af, så vi kunne få det overstået og komme videre. Der blev ikke rigtig dvælet ved noget, og vi tog ikke rigtig fat på nogle store grundlæggende temaer. Der plejer at være en god del talere, der markerer sig på Nyborg Strand. Det var der slet ikke på samme måde i år. Jeg syntes faktisk selv, det var nemmere at tage ordet digitalt end at gå på talerstolen på Nyborg Strand.”

”Jeg tog ordet, fordi jeg var bekymret for, om alle faggrupper var tilstrækkeligt repræsenteret, da det virkede som om, det var blevet en ledelsesopgave at deltage den lørdag eftermiddag. Det blev en pligt på et eller andet plan, og det er en skam. Vi er en skoleform, der har et stort engagement i alle medarbejdergrupper. Det engagement kan vi selvfølgelig godt nøjes med at lægge ude på den enkelte skole, men det ville være kæmpe tab for foreningen ikke at bringe det ind i dens arbejde. Jeg har selv siddet i bestyrelsen som lærer. Det betyder, at der hele tiden er et pædagogisk perspektiv. Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne hele tiden bliver mindet om, hvordan andre i organisationen oplever ting. Jeg fik fin respons på mit indlæg. Jeg havde brug for at høre, at bestyrelsen heller ikke mente, at det var ukompliceret. Og det faldt faktisk fint ud, i den forstand at både en lærer og en TAP’er blev valgt til bestyrelsen.”

Kan man ikke sige, at alle jo var inviteret, og lærerne vel også selv har et ansvar for at deltage i medlemsdemokratiet, hvis de vil have indflydelse?

”Den vinkel er fuldstændig rigtig. Men hvis vi gerne vil være organisation, der har alle med, så er vi nødt til at tænke i, hvordan vi bliver det. Faktum er bare, at det kan føles lidt fjernt for mange. Meget af det, vi behandlede på generalforsamlingen, er direkte relateret til ledernes hverdagsopgaver, men er ikke direkte forbundet til en lærerhverdag. Man er nødt til at se på os som grupper, der har forskellige interesser.”

Hvis generalforsamlingen bliver nødt til at være digital næste år, hvad synes du så, man med fordel kunne gøre anderledes?

”Her på skolen har vi snakket om, at vi ikke var tidligt nok ude i forhold til at gøre opmærksom på begivenheden. Hvis det bliver digitalt igen næste år, vil vi lave et arrangement på skolen med pizza og rødvin. Vi kommer nok også til at give timer til det, så det bliver en del af arbejdet. Det kan også være, at Efterskoleforeningen skal tænke i regionale arrangementer eller opfordre til at lave arrangementer med naboskolen.”


”Man skulle have gjort mere for at skabe debat”

  • Bitten Schjødt Kjær
  • Forstander
  • Dronninglund Efterskole

Hvordan deltog du i generalforsamlingen?

”Jeg sad derhjemme. Det var lidt specielt, fordi man sad og kiggede ind i andres hjem. Vi blev opfordret til have tændt kamera, hvilket jeg synes, var en god ide, så man havde de bedste forudsætninger for at udtrykke opbakning eller uenighed. Men mange havde deres kamera slukket, så jeg endte også med at slukke mit på et tidspunkt.”

Hvordan synes du, den digitale generalforsamling fungerede?

”Jeg synes først og fremmest, det var vigtigt, at den blev afholdt. Det er vigtigt at insistere på, at vores demokrati fortsætter trods forandringerne i verden.”

”Intentioner med taler og sang var gode og fungerede nogenlunde, men ikke helt optimalt. Efterskoleforeningens sekretariat styrede det selv, og det, synes jeg, det bar præg af. Den første sang kom f.eks. ikke på, og formanden skulle løbe op til talerstolen på en anden etage. Næste gang kan man måske finde nogen udefra til at styre det tekniske. Jeg tænkte, at sekretariatet var på overarbejde, så stor tak til dem.”

”Torben Vind Rasmussens tale var super god, da han først kom i gang, men det var en meget lang indledning, hvor jeg blev i tvivl, om det var hans tale eller praktiske beskeder. Han indledte sin tale med at tale om corona. Jeg kan godt lide, at man starter på den store klinge – f.eks. kunne han være startet med nogle lækre vers, der stod på skærmen, tre citater fra efterskoler eller syv billeder fra skolestarten med elever på, så vi blev mindet om, hvorfor vi var der.”

”Jeg tror, vi alle skal lære at give den her type generalforsamling den samme respekt som en fysisk generalforsamling. For mig er det vigtigt, at os derhjemme virker oplagte og på, da det godt kan smitte gennem skærmen.”

Hvis generalforsamlingen bliver nødt til at være digital næste år, hvad synes du så, man med fordel kunne gøre anderledes?

”Der var desværre ikke ret meget debat. Det tror jeg sagtens, man kan have, selvom det er digitalt, hvis man bare gør en indsats for det. Det har jeg set i andre sammenhænge, og det synes jeg, vi skal prøve at arbejde med, hvis vi skal holde digital generalforsamling igen en anden gang.”

”Jeg synes ikke, at de tre kandidater, der blev valgt til bestyrelsen, blev fejret nok. Det, der kan fejres, skal fejres. Det er selvfølgelig altid sjovest at fejre folk på et podie, men til en anden gang kunne man godt se på, hvad man kunne gøre i stedet for.”

”Jeg synes med fordel, at dirigenterne kunne være mere pauseorienteret, så man f.eks., når man venter på at alle får stemt, kan høre dem fortælle noget eller, at der foregår noget andet på skærmen. Det er ikke en kritik af dirigenterne, jeg synes, de gjorde det godt, det er ment som et forslag til, hvordan man kan forbedre formen.”

”Jeg håber, at man en anden gang vil gøre noget for, at flere deltager. Som forstandere har vi et kæmpe ansvar for at opfordre vores ansatte til at deltage. Da vi tilmeldte os til den oprindelige generalforsamling i marts, havde en del nye ansatte fra vores skole tilmeldt sig. Det havde de ikke nu. Jeg tror ikke, de havde energi til at arbejde en lørdag på det her tidspunkt af året, hvor de lige har lagt en masse energi i skolestarten. Så skulle der have været noget mere at komme efter, f.eks. et debatforum eller et oplæg. Dagsordenen virkede meget internt. Man skal tænke mere eksternt for at få nyansatte med. F.eks. kunne man have præsenteret Torben Vind Rasmussen, som ikke havde haft sin første årsmødetale som formand, og som alle nye ikke nødvendigvis kender.”

Kan man ikke sige, at alle jo var inviteret, og lærerne vel også selv har et ansvar for at deltage i medlemsdemokratiet, hvis de vil have indflydelse?

”Vi kan ikke tage demokratiet for givet. Der skal arbejdes for det. Der skal gøres noget aktivt for at gøre det relevant for flere. Jeg siger ikke, vi skal være popsmarte. Men man skal motivere de mennesker, man vil have med.”

”Debat er ikke umuligt digitalt”

  • René Holm Hansen
  • Forstander
  • Viby Efterskole

Hvordan deltog du i generalforsamlingen?

”Vi havde, inden den digitale generalforsamling blev planlagt, arrangeret en pædagogisk dag for alle ansatte, som varede til klokken 12. Vi tilbød alle at blive til generalforsamlingen, men der var ingen, der tog imod. Nok fordi de på det tidspunkt havde været i gang i et døgn. Derfor endte det med, at ledelsen tog hjem til min kone og mig og så det sammen.”

Hvordan synes du, den digitale generalforsamling fungerede?

”Det fungerede, men var ikke optimalt. Det betyder noget at være fysisk til stede. Der var f.eks. ingen debat. Måske fordi man betragtede det som en nødgeneralforsamling, som skulle gennemføres, og derfor ikke ville putte alt muligt ind i det, som man ikke synes, det kunne bære.”

Hvad tænker du om den debat, som blev rejst om, at det er farligt for medlemsdemokratiet, at så få lærere deltog?

”Grundlæggende har jeg det sådan, at man ikke skal babysitte mere end højst nødvendigt. Alle var jo inviteret. Men når det er sagt, kan jeg godt se problematikken. Derfor tror jeg også, at vi fremadrettet vil gøre en indsats for, at flere fra vores skole vil deltage. Jeg tror, vi vil lave et event ud af det for at tilkoble flere faggrupper, for det er vigtigt. Men om folk deltager, er deres eget ansvar. Jeg vil ikke give timer til det. Vi har jo heller aldrig givet timer for at tage til Nyborg.”

Hvis generalforsamlingen bliver nødt til at være digital næste år, hvad synes du så, man med fordel kunne gøre anderledes?

”Hvis vi bliver nødt til at afholde det digitalt igen, skal vi have debatten med. Debatten har sværere forudsætninger digitalt, men selvfølgelig kan det lade sig gøre. Nogle gange til årsmødet i Nyborg har vi diskuteret beretningen i minde grupper og så vendt tilbage til plenum. Man kunne gøre det samme via Zoom. Det har vi jo prøvet på forstandermøderne, og det fungerer fint. Dilemmaet er, at man heller ikke orker, at generalforsamlingen varer for mange timer, når den er digital. Derfor kan man også arbejde med, at debatten lægges ude i regionerne eller på de enkelte skoler.”