Med afskaffelsen af St. bededag og med indførelsen af en fast årsnorm på 1924 timer, har vi ønsket at forenkle vores regneark til beregning af nettoårsnormen for lærere, der af forskellige grunde ikke arbejder hele skoleåret.

Det nye regneark, som kan anvendes til at estimere nettoårsnormen for lærere, der er fraværende i perioder ud over 4 uger og for lærere, der til- eller fratræder i løbet af normperioden/skoleåret, kan hentes i vores leksikon under årsnorm for lærere.