Forhandlingerne om lærernes organisationsaftale er afsluttet 8. marts 2024 med resultatpapir om organisationsaftalen og 12. marts 2024 med resultatpapir om tværgående emner på undervisningsområdet. Overenskomstresultatet skal nu til urafstemning blandt lærerne.

De vigtigste elementer i aftalen for lærerne er følgende:

Tillæg

Det er aftalt, at OK18-tillægget forhøjes med 3.200 kr. til 4.100 kr. årligt (2012-niveau) og kostskoletillægget forhøjes med 2.200 kr. til 21.000 kr. årligt (2012-niveau) – begge dele med virkning fra 1. april 2025.

Praktikaftalen
Aftalen om aflønning af lærerstuderende i praktik (praktikaftalen) skal forhandles med henblik på fornyelse. Udgangspunktet for forhandlingerne er den indgåede praktikaftale på det kommunale område og de forventes afsluttet med udgangen af 2024.

Lønanciennitet
Fra 1. april 2025 anvendes statens regler for beregning af lønanciennitet, hvorefter man optjener halv lønanciennitet, hvis man har en beskæftigelsesgrad på under 15 timer om ugen. I dag anvendes der forholdsmæssig beregning.

Proces
Resultatet af OK24 – både CFU-forliget og organisationsaftalerne - skal nu til urafstemning på medarbejdersiden. Der skal ikke ske en lønregulering, før Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har meldt den endelige procentregulering ud, når alle de statslige organisationsaftaler er på plads. Vi forventer det sker i løbet af april, hvor lønnen vil blive efterreguleret med virkning fra 1. april. Læs mere om lønregulering i vores artikel om det emne.

Lederaftalen
Forhandlingerne om organisationsaftalen for ledere er endnu ikke afsluttet.

Se mere om overenskomstresultatet og find resultatpapirerne i leksikonartiklen om OK24