Selv om der i forbindelse med OK24 er aftalt lønstigninger pr. 1. april 2024 mellem overenskomstparterne, skal skolerne ikke regulere lønnen, før vi har fået udmeldt en reguleringsprocent fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Vi forventer en reallønsstigning på 7,4 % de kommende to år. Parterne har aftalt en generel lønstigning på 6,3 %, mens skønnet for reguleringsordningen er på 1,1 % af lønnen. Den største stigning på 5,89 % sker pr. 1. april 2024.

Reguleringsprocenten kommer nok først i løbet af april måned, når alle statslige overenskomster og aftaler er i hus. Derefter opdaterer vi løntabellen i leksikon, så lønnen kan blive efterreguleret med virkning fra 1. april 2024.