Udvalget tager afsæt i efterskoleformens særlige muligheder for at forberede de unge til fremtiden i et globaliseret samfund. Internationalt udvalg er et udvalg til faglig sparring og kvalificering af Efterskoleforeningens internationale aktiviteter. Udvalgets medlemmer udpeges for en 2-årig periode. Genudpegning kan finde sted en gang for en 2-årig periode.


Udvalgets medlemmer

Jon Bøgedal Ross
INTERNATIONAL KOORDINATOR THE INTERNATIONAL, VEDERSØ IDRÆTSEFTERSKOLE
jr@theinternational.dk

Louise Højen Frost
LÆRER RANUM EFTERSKOLE COLLEGE
lh@ranumefterskole.dk

Sanne Boesen
LÆRER EFTERSKOLEN BGI AKADEMIET
sanne.boesen@bgi.dk

Mads Poulsen
FORSTANDER EISBJERGHUS INTERNATIONALE EFTERSKOLE
mp@eisbjerghus.dk

Ann-Kristin Henriksen
LÆRER VARDEEGNENS GYMNASIEFORBEREDENDE EFTERSKOLE
akhakhakh@gmail.com

Carsten Morsbøl
LÆRER HORNE EFTERSKOLE
cm@horne.dk

Jakob Duedahl
LÆRER RØDDING FRI FAG- OG EFTERSKOLE
jvd@fagogefterskole.dk

Carsten Larsen
LÆRER SKOVLUND EFTERSKOLE
cl@ske.dk

Kathrine Svane Christiansen
EFTERSKOLEFORENINGENS BESTYRELSE
ksc@efterskolerne.dk

Jakob Clausager Jensen
KONSULENT FOR INTERNATIONALE AKTIVITETER I EFTERSKOLEFORENINGEN
jcj@efterskolerne.dk
Telefon:22 36 11 53