Udvalget tager afsæt i efterskoleformens særlige muligheder for at forberede de unge til fremtiden i et globaliseret samfund. Internationalt udvalg er et udvalg til faglig sparring og kvalificering af Efterskolernes internationale aktiviteter. Udvalgets medlemmer udpeges for en toårig periode. Genudpegning kan finde sted en gang for en toårig periode.


Udvalgets medlemmer

Jakob Duedahl
Lærer, Rødding Fri Fag- og Efterskole
jvd@fagogefterskole.dk

Solvej Gasseholm Bang
Afdelingsleder, Nr. Nissum Efterskole
sg@nissum.dk

Alex Mason
Leder, The International
am@theinternational.dk

Birthe Vichit Pedersen 
International Administrator & CIE Exam officer Ranum Efterskole College
bp@ranumefterskole.dk

Jane Mørk Pedersen
Head of international studies, Rejsby Europæiske Efterskole 
jmp@rejsby.eu

Tanja Refsing
Lærer, Rønde Efterskole
tr@rhe.dk

Ulrik Bramsen Joensen
Afdelingsleder, Oure Efterskole
ubj@oure.dk

Bettina Louise Gustavsen
Lærer, Vejstrup Efterskole
blh@vejstrup.dk

Jakob Clausager Jensen
Konsulent for internationale aktiviteter, Efterskolerne
jcj@efterskolerne.dk
Telefon: 22 36 11 53