Udvalget tager afsæt i efterskoleformens særlige muligheder for at forberede de unge til fremtiden i et globaliseret samfund.

Vi skal på efterskolerne ruste vores elever til at indgå i fællesskaber med mennesker, der ikke ligner dem selv, kulturelt, etnisk og værdimæssigt. Internationalt udvalg arbejder for at Efterskoleforeningens visioner for verdensborgerskab føres ud i livet.

Udvalgets medlemmer

Jon Bøgedal Ross
INTERNATIONAL KOORDINATOR THE INTERNATIONAL, VEDERSØ IDRÆTSEFTERSKOLE
lr@theinternational.dk

Louise Højen
LÆRER RANUM EFTERSKOLE COLLEGE
lh@ranumefterskole.dk

Sanne Boesen
LÆRER EFTERSKOLEN BGI AKADEMIET
sanne.boesen@bgi.dk

Mads Poulsen
FORSTANDER EISBJERGHUS INTERNATIONALE EFTERSKOLE
mp@eisbjerghus.dk

Anna Dragsbæk Juliussen
LÆRER TOMMERUP EFTERSKOLE
aj@tommerupefterskole.dk


Ann-Kristinn Henriksen
LÆRER VARDEEGNENS GYMNASIEFORBEREDENDE EFTERSKOLE
akhakhakh@gmail.com

Carsten Morsbøl
LÆRER HORNE EFTERSKOLE
cm@horne.dk

Malene Højgaard
LÆRER VEJSTRUP EFTERSKOLE
mh@vejstrup.dk

Lone Greve Petersen
NÆSTFORMAND I EFTERSKOLEFORENINGEN
lgp@efterskolerne.dk
Telefon:75 88 50 33

Jakob Clausager Jensen
KONSULENT FOR INTERNATIONALE AKTIVITETER I EFTERSKOLEFORENINGEN
jcj@efterskolerne.dk
Telefon:22 36 11 53