Udvalget tager afsæt i efterskoleformens særlige muligheder for at forberede de unge til fremtiden i et globaliseret samfund. Internationalt udvalg er et udvalg til faglig sparring og kvalificering af Efterskolernes internationale aktiviteter. Udvalgets medlemmer udpeges for en toårig periode. Genudpegning kan finde sted en gang for en toårig periode.


Udvalgets medlemmer

Jon Bøgedal Ross
International koordinator, The International, Vedersø Idrætsefterskole
jr@theinternational.dk

Louise Højen Frost
Lærer, Ranum Efterskole College
lh@ranumefterskole.dk

Sanne Boesen
Lærer, Efterskolen BGI akademiet
sanne.boesen@bgi.dk

Mads Poulsen
Forstander, Eisbjerghus Internationale Efterskole
mp@eisbjerghus.dk

Ann-Kristin Henriksen
Lærer, Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
akhakhakh@gmail.com

Carsten Morsbøl
Lærer, Horne Efterskole
cm@horne.dk

Jakob Duedahl
Lærer, Rødding Fri Fag- og Efterskole
jvd@fagogefterskole.dk

Carsten Larsen
Lærer, Skovlund Efterskole
cl@ske.dk

Kathrine Svane Christiansen
Medlem af Efterskolernes bestyrelse
ksc@efterskolerne.dk

Jakob Clausager Jensen
Konsulent for internationale aktiviteter, Efterskolerne
jcj@efterskolerne.dk
Telefon: 22 36 11 53