Efterskolerne har en særlig form for vejledning, som kaldes integreret vejledning.

Vejledningen indgår nemlig som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre.
I den integrerede vejledning samarbejder lærere og vejledere i vejledningsprocessen, hvor der er en klar rolle- og ansvarsdeling.

På baggrund af et forskningsprojekt har efterskolerne deres eget vejledningssyn, som er det fælles udgangspunkt for vejledningen på de enkelte efterskoler og er med til at støtte den enkelte vejleder i den daglige vejledningspraksis.