Om kurset

Dato: 15. marts 2022

Frist: 1. marts 2022

Innovations-Brobygnings-Opgaven(IBO) er et gennemtestet brobygningsforløb og er en unik måde at skabe relation til et erhvervsfagligt felt på. Med IBO har Efterskolerne et særligt og grønt brobygningsforløb, hvor verdensmålene er et centralt element . Med IBO fremmer vi de unges forudsætninger til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag.
 
IBO konceptet styrker eleverne i at opdage deres egne styrker og færdigheder. Vi ved, at forløbet fremmer elevernes nysgerrighed mod de samfundsmæssigt vigtige erhvervsuddannelser fordi eleverne bliver præsenteret for de problemorienterede og kreative arbejdsformer, som især er kendetegnende for erhvervsuddannelserne.
 
Ved at tilmelde jeres efterskole vil eleverne møde erhvervsskolerne på en vedkommende måde i forbindelse med det obligatorisk brobygningsforløb, som IBO Efterskolernes Verdensmålsbrobygning erstatter. Samtidig kan I som efterskole komme på forkant med praksisfaglig undervisning og grøn brobygning.
 
Orienteringsmøde om IBO
Deltag i online møde tirsdag d. 15. marts kl. 13.00 – 14.00 og få mere at vide om vilkår for deltagelse.
 
Tilmelding senest 1. marts 2022.
 
Kursusforløbet
Læs mere her om kursusforløbet og vilkår for deltagelse her
 
For yderligere oplysninger kontakt IBO Konsulent Karin Skjøth, ksk@efterskolerne.dk eller tlf. +45 33 17 97 52 eller mobil 61750740