På denne side kan man hente alle efterskoleadresser i en Excel-fil.

Bemærk at Excel-filen ikke indeholder skolernes e-mail adresser jf. Markedsføringslovens § 6:

”En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det.”

BEMÆRK: Filen kan være meget lang tid om at komme frem. Helt op til 3 minutter.