Høringssvar over udkast til lovforslag om Lov om forberedende grunduddannelser 

Høringssvar vedrørende ”Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunalbestyrelsen efter barnets lov" 17. november 2023

Høringssvar – Lovforslag vedr. aftale om at styrke undervisningen for anbragte børn og unge. 3. maj 2023

Høringssvar på den reviderede vejledning om udskrivning på frie skoler 18. januar 2023.

Høringssvar vedr. Lovforslag om det fremtidige evaluerings-og bedømmelsessystem i folkeskolen mv 24. februar 2022.

Høringssvar vedr. forslag til permanentgørelse af forsøg med prøver i dansk og matematik på efterskoler og frie fagskoler 8. oktober 2021

Høringssvar i samarbejde med DFS ang. grøn iværksætterpulje for ungdomsuddannelser 29. september 2021 

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om regnskab for frie skoler 23. august 2021

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service 11. august 2021

Høringssvar vedr. ny prøvebekendtgørelse 22. juni 2021

Høringssvar vedr. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (opfølgning på aftale om styrkelse af ordblindeområdet) 10. februar 2021

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (opfølgning på aftale om styrkelse af ordblindeområdet) 5. februar 2021

Høringssvar vedr. Revision af BUVM´s nødlov 5. oktober 2020 

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser...i forbindelse med covid-19. 20. april 2020

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser 18. marts 2020

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttegn 2. marts 2020 

Høringssvar vedr. inddragelse af elever ved udskrivning 22. januar 2020

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af adgangsforudsætningerne til gymnasiale uddannelser m.v. 11. december 2019

Høring over forslag til lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. 3.december 2019  

Høringssvar vedr. Skoleordningen for frugt, mælk og grønt 14. november 2019

Høringssvar vedr. Udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering 23. maj 2019

Høringssvar vedr. Høring over ændring af lov om efterskoler m.v. 14. februar 2019

Høringssvar vedr. lovforslag i forbindelse med Fra Folkeskole til Faglært 29. januar 2019

Høringssvar vedr. bekendtgørelser om procedurer, pligt og vejledning 21. november 2018

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser m.v. 7. november 2018

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler 22. oktober 2018

Høringssvar vedr. frit leverandørvalg, SPS, mv. 12. oktober 2018

Høringssvar vedr. lovforslag om ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte mv. 2. oktober 2018

Høringssvar vedr. ny prøvebekendtgørelse 20. august 2018