Prisen er afhængig af dine forældres indkomst og hvilken efterskole, du vælger. Her kan du beregne prisen.

Egenbetaling
Egenbetalingen er det beløb, der skal betales, når man har fratrukket elevstøtten fra staten fra skolepengene (ugepris, indmeldelsesgebyr, evt. ekstraudgifter til rejser eller tøj).

Elevstøtte
Alle danske elever er berettigede til indkomstbestemt elevstøtte fra staten til deres efterskoleophold.

Efterskolen ansøger på husstandens vegne Undervisningsministeriet om elevstøtten. Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger to år før skolestart. Hvis en elev eksempelvis skal på efterskole i skoleåret 2021/22 beregnes elevstøtten på baggrund af indkomstoplysningerne på årsopgørelsen for 2019.

Elevstøtten beregnes på baggrund af følgende:

  • Husstandens sammensætning der, hvor barnet har folkeregisteradresse ved skoleårets start.
  • Hvis man bor sammen med en ny samlever, når ens barn starter på efterskole, vil begge indkomster således blive lagt til grund for beregningen.
  • Man vil altid taget udgangspunkt i indkomsten to år forud for opholdet, da dette år er afsluttet hos SKAT og kan hentes elektronisk. Dette gælder også, selvom man ikke boede sammen dengang.

Indkomst fra hjemmeboende børn, familiemedlemmer i øvrigt og logerende tæller ikke med i indkomstgrundlaget.

Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM-bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk.2.

Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden, ekskl. barnet, der skal på efterskole - dette gælder både egne børn og samlevers børn.

Hvis barnets forældre er separeret eller ikke gift med hinanden, og har de forskellig folkeregisteradresse og forskellig bopæl ved kursets begyndelse, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som eleven bor sammen med (folkeregisteradresse) eller senest har boet sammen med samt denne forældres eventuelle samlever.
Hvis en forælder eller samlever dør i støtteperioden, eller hvis en forælder får bevilling til separation eller skilsmisse, indberetter skolen dette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som så foranlediger nyt støttebeløb beregnet.

Ofte stillede spørgsmål om elevstøtteberegning.

Se elevstøttetakster 2022/23:

satser 22/23 

Indkomstgrundlaget bliver reduceret med kr. 38.843,- for hvert barn under 18 år, som har folkeregister adresse i husstanden, ekskl. barnet, der skal på efterskole.

 

Se elevstøttetakster 2021/22:

statstotte21_22

Indkomstgrundlaget bliver reduceret med kr. 37.630,- for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden, ekskl. barnet, der skal på efterskole.

 

Det er muligt at søge særlige støttemuligheder. Læs mere her

Der kan ikke søges SU til efterskoleophold.

Beregn prisen her