Der er lukket for tilmelding til årsmødet 2024
Henvendelser vedr. afgivne tilmeldinger rettes til Dawn Fastholm, df@efterskolerne.dk, 3317 9585.

Program for årsmøde

Læs årsmødehæftet 2024

Valg til Efterskoleforeningens bestyrelse
På valg er:
Esben Jensen, bestyrelsesmedlem, BGI akademiet (genopstiller)
Kathrine Svane Christiansen, bestyrelsesformand, Sundeved Efterskole (genopstiller ikke)
Tine Engell Kjøller, forstander, Waldemarsbo Efterskole (genopstiller ikke)

Se kandidater til bestyrelsesvalget 2024 her

Tidsfrister frem mod generalforsamlingen (i henhold til § 7 i Efterskoleforeningens vedtægter)
22. december 2023: Frist for indsendelse af forslag til ændring af vedtægter (fristen er udløbet)
 1. februar 2024 kl. 14.00: Frist for opstilling af kandidater til bestyrelsesvalget (fristen er udløbet)
 1. februar 2024 kl. 14.00: Frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (fristen er udløbet)

Oversigt over Efterskoleforeningens bestyrelse

Årsmødet 2025: 28. februar - 2. marts 2025