Generalforsamling i Efterskoleforeningen

Som følge af restriktionerne i forbindelse med Covid-19 pandemien er Efterskoleforeningens generalforsamling og årsmøde udsat fra lørdag den 6. marts til lørdag den 29. maj 2021.

Vi vender tilbage med yderligere information.

På valg til Efterskoleforeningens bestyrelse i 2021 er:

  • Esben Jensen (genopstiller)
  • Jeppe Søe (genopstiller)
  • Lone Greve (genopstiller ikke)

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalget skal være Efterskoleforeningen i hænde senest mandag d. 26. april 2021 kl. 12.00. Læs om retningslinjerne for kandidatur til Efterskoleforeningens bestyrelse længere nede. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget i Efterskoleforeningen senest mandag d. 26. april 2021.

Forslag til ændring af vedtægter indsendes til Efterskoleforeningen senest 10 uger før generalforsamlingen og skal være foreningen i hænde senest mandag d. 22. marts 2021.

Indkaldelse følger pr. mail.

Retningslinjer for kandidater til bestyrelsen
Retningslinjer for forslag til generalforsamlingen

Se oversigt over bestyrelsesmedlemmer