Roskilde Outdoor Efterskole

Forventet opstart i august 2023

Roskilde Outdoor Efterskole er en almendannende efterskole, som hver dag udfordrer den unge til at forholde sig til sig selv, det nære i fællesskabet samt det lokale og globale gennem politiske, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger .

H2O - OutdoorSports - Art & Craft

Kontaktperson:
Lotte Nowack
23 30 29 88 / lottenowack@rosefterskole.dk

www.roskildeoutdoorefterskole.dk

 

Til nye skoler
Læs her, hvordan Efterskoleforeningen hjælper efterskoler under oprettelse.