Grenå Efterskole
Forventet opstart i august 2022

Skolen er beliggende midt i Grenå i den gamle politistation på Vestre Skovvej.

En lokalforankret efterskole med fokus på sang, musik, håndværkskundskaber, kreativitet og bevægelse.
En almen dannende efterskole som giver de unge de bedste vilkår for at træde videre ind i ungdoms- og voksenlivet med mod og livsglæde.

Kontaktperson:
Trine Rossau Haugaard
29 34 22 77 / trinerossauhaugaard@gmail.com

 

Roskilde Outdoor Efterskole
Forventet opstart i august 2023

Roskilde Outdoor Efterskole er en almendannende efterskole, som hver dag udfordrer den unge til at forholde sig til sig selv, det nære i fællesskabet samt det lokale og globale gennem politiske, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger .

H2O - OutdoorSports - Art & Craft

Kontaktperson:
Lotte Nowack
23 30 29 88 / lottenowack@rosefterskole.dk

www.roskildeoutdoorefterskole.dk

 

Til nye skoler
Læs her, hvordan Efterskoleforeningen hjælper efterskoler under oprettelse.