Efterskolen Da Vinci Academy
Forventet opstart i august 2023

Da Vinci Academy, er en ny efterskole under etablering. Med tilbud om: 9. og 10.kl
Det er en almen efterskole, men hvor vi har et særligt fokus på højtbegavede elever, 2e elever, elever med skolevægring, elever som har manglet og mangler udfordringer. m.fl.
Skolen er beliggende i Nørager i Nordjylland, med gode bus og togforbindelser i nærheden.
På Da Vinci Academy arbejder vi ud fra et anerkendende menneskesyn, som bunder i tolerance, tillid, ansvarlighed og gensidig respekt. Vi ser hinanden som ligeværdige og tror på, at kulturen og engagementet i et forpligtende fællesskab vil danne grobund for kvalificeret læring og personlig udvikling, på en sådan måde at alle får mulighed for at udvikle og afprøve egne evner og drømme for livet.
Vi ser en styrke i vores forskelligheder, og har tillid til, at alle – såvel elever som personale – bidrager til fællesskabet med de ressourcer, vi hver især har til rådighed, som et led i at danne og uddanne eleverne til at tage ansvar for deres eget liv og de fællesskaber, de måtte blive en del af i fremtiden.


Bredt udvalg af valgfag b.la: E-Sport, innovation, sprog, psykologi, fysikkens verden, gourmet, skak, selvforsvar, design - m.fl . Her får du mulighed for at dyrke dine interesser og styrke dine kompetencer, og blive godt klædt på til en ungdomsuddannelse. Vi ønsker at skabe lyst til læring, hvor trivsel, faglighed og anerkendelse er grundstammen. Har du et ønske om at reservere en plads til aug. 2023 eller høre mere – send os en kort mail med kontakt oplysninger og du vil høre fra os, med henblik på samtale og rundvisning.

Særlig fokus på skolevægring, tilpasset faglighed og højt begavede unge.

Kontaktperson: Arnfinn Rismoen
9340 4070 / info@edva.dk

Hjemmeside: www.edva.dk
Facebook: https://www.facebook.com/DaVinciAcademyDK 

 

Sorø Fag- og Efterskole
Forventet opstart i august 2024

Sorø Fag- og Efterskole åbner til august 2024 som en udvidelse af den traditionsrige Sorø Fri Fagskole. Vi har fokus på dannelse, erhvervsrettet undervisning med høj faglig standard, fællesskab og kultur. Vores efterskoleafdeling tilbyder 10. klasse med afgangsprøve, samt linjefagene Mode, krop og stil, grafisk design, gastronomi og game design. Dertil et væld af spændende valgfag og gode fælles oplevelser.

Kontaktperson:
Brian Degn Mårtensson, forstander
5783 0102 / mail@fagskole.nu

Hjemmeside: www.fagskole.nu

 

 

Til nye skoler

Læs her, hvordan Efterskoleforeningen hjælper efterskoler under oprettelse.