The efterskole in English - read here                                                                                              
The Danish free school tradition - read here   

Iben Jensens bog (2020): 'Global dannelse: Praksis og potentialer på danske efterskoler' - download bogen her

Webinarer 2021: Globalt udsyn
Har man som lærer et forløb i løbet af skoleåret, hvor man ønsker at afholde et webinar, så tilbyder Efterskoleforeningen at afholde webinaret og åbne det op, så alle interesserede kan deltage. Man bedes sende ønsker til emne, dato og tidspunkt, samt evt. oplægsholder til jcj@efterskolerne.dk
For tilmelding til udbudte webinarer - se her 
For adgang til optagede webinarer - se her

Kurser og tilbud til skolerne
2021-2023 - Få tilskud til dit EU arrangement - læs mere her
6. oktober 2021 - International Togetherness konference - læs mere her
2021 - Bliv EPAS skole - læs mere 
her
2021-2023 - Gratis oplæg om mulighederne for internationalt samarbejde - jcj@efterskolerne.dk
Forår 2022 - Afhold en EU dag med rollespil og Frirumsdebat - jcj@efterskolerne.dk

Få inspiration til global dannelse på efterskolerne:
Jakob Clausager Jensen
International konsulent i Efterskoleforeningen
E-mail: jcj@efterskolerne.dk
Mobil: 22 36 11 53