Beregningen er kun tilgængelig for de skoleår, hvor vi har oplysninger om den statslige elevstøtte. Vi tilføjer et nyt skoleår, når regeringen fremlægger sit forslag til det følgende års finanslov.

Får du beskeden 'Pris ikke tilgængelig', skyldes det at den pågældende efterskole endnu ikke har indtastet deres ugepris for det pågældende skoleår. Prøv at bruge et andet skoleår for at få en prisidé.

Bemærk! Taksterne for skoleåret 22/23 er foreløbige. Afventer endelig vedtagelse af finansloven 2022.

Ofte stillede spørgsmål om elevstøtteberegning