Læs mere om de forskellige regioner og få kontaktinfo her:
Region Fyn

Formål
Efterskoleforeningen Region Fyn har til formål at udbrede kendskabet til skoleformens frie idégrundlag og dens folkelige og kulturelle muligheder og betydning på Fyn, at skabe de bedste og frieste vilkår for elever, medarbejdere, bestyrelser og efterskoler på Fyn, at udpege repræsentanter til organisationer, hvor de fynske efterskoler er repræsenteret. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.

Bestyrelse

Lennart Bach
Formand
Eisbjerghus Efterskole
lb@eisbjerghus.dk
Tlf.: 26 96 80 19

Carsten Plagborg
Kasserer og referent
Vejstrup Efterskole
cap@vejstrup.dk

Malene Højgaard
Kommunikationsansvarlig
Vejstrup Efterskole
malenehoejgaard@yahoo.dk

Anne Louise Hassing
Næstformand
Flyvesandet Efterskole
alh@flyvesandet.dk

Mette Sanggaard Schultz
Næstformand. Formand for ad hoc udvalg ang. det sociale charter
Ollerup Efterskole
mss@ollemus.dk

Daniel Fuglesang
Suppleant
Faaborgegnens Efterskole
daniel@fuglesang.dk

Birgitte Rasmussen
Suppleant
Ryslinge Efterskole
birgitte@ryslinge-efterskole.dk
Tlf.: 40 30 47 13 

Idrætskoordinator

Michael Christiansen
Hjemly Idrætsefterskole Tlf.: 22 91 01 81
Mcfyn@live.dk
Midt- og østjyske region

Formål
At være rammen om inspirations- og arbejdsfællesskab for skolernes ansatte og bestyrelsesmedlemmer. At varetage skolernes interesser overfor offentligheden, kommunale og amtskommunale myndigheder, andre skoleformer, organisationer m.m., alene eller i samarbejde med Efterskoleforeningen. At formidle et samarbejde mellem regionen/regionens skoler og Efterskoleforeningen.

Opgaver
At arrangere møder, kurser og øvrig aktivitet. At deltage i og formidle PR-virksomhed. At være opmærksomme på nye opgaver indenfor formålets rammer.

Bestyrelse

Erik Nygaard Junker
Formand
Hald Ege Efterskole 
erik.s.junker@gmail.com 
Tlf.: 86 63 82 55 

Birthe Diederich
Næstformand
Rønde Efterskole
bd@rhe.dk
Tlf.: 86 37 19 55

Kim Thynebjerg
Levring Efterskole
kim@levringefterskole.dk
Tlf.: 86 88 18 33

Svend Andersen
Kasserer
Efterskolen Ådalen
svend@efterskolen-aadalen.dk
Tlf.: 87 68 22 00 

Midt- og vestjyske region

Formål
Det er regionens opgave at være igangsætter for og rammen om inspirations- og arbejdsfællesskaber for alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved de Ungdoms- og Efterskoler, der ligger i Ringkøbing amt og er medlem af Efterskoleforeningen. Det er ligeledes regionens opgave at formidle samarbejde og varetage skoleformens interesser i forhold til offentligheden, kommunale- og amtskommunale myndigheder, institutioner, andre skoleformer og organisationer, samt at samarbejde med Efterskoleforeningen herom.

Opgaver

 • At arrangere to halvårsmøder. Et i efteråret, og et i foråret med generalforsamling. Begge møder er for ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved regionens skoler.
 • At arrangere andre møder og kurser for ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved regionens skoler.
 • At være med i oplysningsarbejdet om skoleformen, herunder koordinering af ”Efterskolernes Dag”
 • At være igangsætter for forskellige typer af arrangementer for bestyrelsesmedlemmer, ansatte og elever ved regionens skoler.
 • At være opmærksom på nye arbejdsområder, der falder indenfor formålet.

Bestyrelse

Lone Hedegaard
Formand
Finderup Efterskole
Lone@finderupefterskole.dk
Tlf.: 23 63 37 52

Brian Hoff Larsen
Næstformand
Nr. Nissum Efterskole
nne@nissum.dk
Tlf.: 23 62 00 19

Inger Kudsk
Idrætsudvalg
Idrætsefterskolen Lægården
inger.kudsk@skolekom.dk
Tlf.: 61 22 73 77

Mette Ibsen 
Sekretær og kasserer
DHE Skjern
Tlf.: 97 35 40 44

Jens Kamp
Kongensgård Efterskole
jk@kge.dk
Tlf.: 22 47 53 78 

Malene Lykke
Brejninggaard efterskole
malene@brejninggaard.dk
Tlf.: 20 46 85 10

Idrætskoordinator

Peter Gade
Idrætsefterskolen Lægården
Tlf.: 22 76 74 25

Nordjyske region

Formål

 • At arrangere et forårskursus for alle personalegrupper
 • At tilrettelægge og afholde generalforsamling i forbindelse med forårskurset
 • At arrangere andre møder og kurser
 • At være med i oplysningsarbejdet om skoleformen
 • At være opmærksom på nye arbejdsopgaver

Bestyrelse

Paw Hansen
Konstitueret formand
Sjørringvold Efterskole
Tlf.: 96 19 11 19 
 
Hanne Christensen
Kasserer 
Vesterbølle Efterskole 
 
Marianne Hjort
Sekretær
Dronninglund Efterskole
Tlf.: 98 84 19 99

 

Idrætskoordinator

Esben Sevelsted Mathiasen
Aabybro Efterskole
em@aabybroefterskole.dk
Tlf.: 30 70 10 99

Sjællandske region

Formål

 • At arrangere faglige og pædagogiske kurser og møder
 • At være med i oplysningsarbejdet om de frie ungdoms- og efterskoler
 • At formidle samarbejde mellem regionen og Efterskoleforeningen

Opgaver
Regionen arrangerer hvert år mindst to pædagogiske dage og regionens generalforsamling. Alle medarbejdere og interessegrupper omkring medlemsskolerne er velkomne til kurser og møder. Udvalget koordinerer PR-arbejdet. Regionsudvalget består af syv medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Bestyrelse

Kirsten Jeppesen
Formand
Efterskolen Solbakken
sjaellandske@efterskolerne.dk
Tlf.: 58 19 12 91/ 22 80 12 91

Rasmus Sinding
Næstformand / PR
Sorø Gymnastikefterskole
rs@soroefterskole.dk
Tlf.:23 86 29 82

Martin Myssen
Kasserer
Sorø Gymnastikefterskole
foreningskasserer@gmail.com
Tlf.: 61 33 12 07

Bente Lund Larsen
Efterskolen Smededal
bentell@godmail.dk
Tlf.: 40 18 82 10

David Christensen
daffy2nd@hotmail.com
Tlf.: 29 91 08 19

Tine Engel Kjøller
Waldemarsbo Efterskole
tk@waldemarsbo.dk
Tlf.: 28 14 41 26

Ulrik Goos Iversen
Baunehøj Efterskole
ugi@baunehoej.dk
Tlf.: 30 35 73 03

Jan Coermann
1. suppleant
Flakkebjerg Efterskole
jc@flakkebjergefterskole.dk

Kresten Fjor
2. Suppleant
kf@jeg.dk
21 13 06 27

Julie Høj Thomsen
Integrationsmedarbejder
jt@efterskolerne.dk
53 69 10 23

 
Revisor

Christina Christoffersen
28 59 81 41

Idrætsudvalg

David Christensen
daffy2nd@hotmail.com
Tlf.: 29 91 08 19

Syd- og sønderjyske region

Formål

 • At skabe mulighed for samvær for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer ved årligt at arrangere et regionsmøde i marts/april måned
 • At skabe mulighed for via regionsudvalget at være repræsenteret ved forskellige arrangementer, som Efterskoleforeningen måtte lave, ved planlægning af kurser, PR-arbejde m.v.

Opgaver
Udvalget arrangerer i samarbejde med værtsskolen et årligt regionsmøde. Udvalget laver tiltag til kursusvirksomhed. Udvalget samarbejder med skolekredsudvalget. Udvalget står for PR-arbejde incl. Efterskolernes Dag.

Bestyrelse

Henrik Grønkjær
Formand
Lunderskov Efterskole
hg@lunderskov-efterskole.dk
Tlf.: 61 14 24 31

Berit Søndergaard Larsen
Sekretær
Rejsby Europæiske Efterskole
lustrupvej32@gmail.com
Tlf.: 74 75 36 22

Lise Christensen
Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
lc@vge.dk
Tlf.: 75 22 11 93

Idrætskoordinator

Nikolaj Ib Boskov
Design -& Idrætsefterskolen Skamling
nb@skamling.dk  

Efterskolerne i Sydøstjylland  - Regionen i midten

Formål

 • At være ramme om inspirations- og arbejdsfællesskab for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer på de efterskoler, der er medlemmer af regionen
 • At igangsætte og koordinere aktiviteter for eleverne i regionen
 • At formidle samarbejde mellem regionen og Efterskoleforeningen. Regionen dækker geografisk Vejle Amt og tilgrænsende områder

Opgaver
Regionsudvalgets opgaver er at afholde generalforsamling i november måned, at arrangere to møder om året for alle ansatte ved skolerne, at arrangere møder for faggrupper, at informere om efterskoleformen, at være bindeled til faste- og ad hoc udvalg samt at være bindeled til Efterskoleforeningen.

Bestyrelse

Jan Nielsen
Formand
Brøruphus Efterskole
jn@broeruphus.dk

Kristian Winther
Næstformand
Hellebjerg Idrætsefterskole
kristian.winther.nielsen2@hellebjerg.dk

Mette Hansen
Sekretær
Vrigsted Efterskoler
mh@vrigsted-efterskole.dk

Hanne Lindahl
Ågård Efterskole
 
Morten Svane
Koldingegnens Idrætsefterskole