Sekretariat/ansatte

Her bor vi:
Efterskoleforeningen
Vartov
Farvergade 27, H. 2.
1463 København K.
Tlf. 33 12 86 80
Email info@efterskolerne.dk

Telefontid
Mandag til torsdag fra 10.00 - 15.00.
Fredag fra 10.00 - 14.00.
(Telefonerne er lukket mellem 12.15 og 13.00)  

Hvis du vil være medlem, kan du læse nærmere her
Vil du deltage i kurser eller møder, kan du læse nærmere her
Har du brug for én af vores publikationer, kan du finde dem her

Mød medarbejderne her:

Direktion:
Bjarne LundagerJensen

Bjarne Lundager Jensen
Direktør
blj@efterskolerne.dk
Tlf.: 40 41 93 33

Uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet.
Ansat fra 2013.


Mette Hjort Madsen

Mette Hjort-Madsen
Vicedirektør
mhm@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 97 61

Varetager i samarbejde med direktøren den daglige ledelse og drift af sekretariatet. Har ansvar for foreningens rådgivning og pædagogiske udviklingsprojekter.

Uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.
Ansat fra 2014.

Oplysning, it og administration

Bente Toft Henriksen

Bente Toft Henriksen
Konsulent
bth@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 95 87

Administration af stipendieordningen En Håndsrækning
Planlægning af årsmødet
Administrativ support på vejlederkonferencen og lederkonferencen
Rådgivning og oplysning om efterskoler

Uddannet cand.mag. i engelsk og dansk fra Københavns Universitet.
Ansat fra 2017.

Britt

Britt Jelena Dürr
bd@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 97 62

Administration af analyser, camps og webinarer.
Administrativ support på vejlederkonferencen.
Oplysning og rådgivning om efterskoler.

Uddannet i 2020 fra Niels Brock, Digital kontoruddannelse, med speciale administration.
Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og med en Master of Music, 2003 fra University of Minnesota. Ansat fra 2018.

Dawn Fastholm

Dawn Fastholm
It-administrator
df@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 95 85

Teknisk ansvarlig for efterskolerne.dk
Teknisk ansvarlig for Efterkoleforeningens sekretariatet på Vartov
Opdatering af skoleoplysninger på efterskolerne.dk
Oplysning og rådgivning om efterskoler.

Autodidakt inden for it og grafisk arbejde.
Arbejder også som musiker. Ansat fra 2007.

Hanne Skøtt

Hanne Skøtt
hs@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 95 86

Annoncer og abonnement vedr. magasinet
Opdatering af medlemskartotek
Sekretær for Efterskolernes Forligsnævn
Oplysning og rådgivning om efterskoler
Administration af:
Stipendieordning for flygtninge- og indvandrere og herboende grønlandske unge
Kursusmidler for efterskolelærere

Uddannet kontorassistent i Efterskoleforeningen.
Ansat fra 2002.

Kirsten Buerup Andersen
Kirsten Buerup Andersen
Kursusadministrator
kba@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 95 88

Administration af kurser og møder
Opdatering og vedligeholdelse af lovstof og leksikon på efterskolerne.dk
Oplysning og rådgivning om efterskoler

Uddannet socialrådgiver.
Ansat fra 2007.
Helene Dollerup Fagerdal
Helene Dollerup Fagerdal
Regnskabschef
hf@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 95 84

Budget
Løn og pension
Økonomirapportering og årsregnskab
Projekt- og puljeregnskaber samt kursusregnskaber

Uddannet HD(R) og HD(O).
Ansat fra 2019.
Regnskab
Rådgivning, medlemmer og udvikling
Asbjørn Nielsen

Asbjørn Nielsen
Projektansat
an@efterskolerne.dk
Tlf: 25 21 84 09

Projektleder for Efterskolernes deltagelse i DGI´s landsstævne i Svendborg 2021.

Uddannet bygningssnedker og uddannet lærer på Ribe Statsseminarium.
Diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning og en Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner.
Ansat fra 2019

Bjarne Bundsgaard Nielsen

Bjarne Bundsgaard Nielsen
Økonomisk konsulent
bn@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 97 66

Rådgiver primært om efterskoleloven, tilskudsregler, vedtægter, bestyrelsesarbejde, oprettelse og nedlæggelser af skoler og økonomi - herunder budgetter og tilskud.
Strategisk og pædagogisk udvikling.
Kurser for pedeller, ledere og bestyrelser.

Uddannet lærer fra Den frie Lærerskole, diplomuddannelse i ledelse og HD i organisation og ledelse.
Ansat fra 2018.

Charlotte Hedevang Nielsen

Charlotte Hedevang Nielsen
Projektansat
chn@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 97 51

Projektleder for udbredelsen af Fælles Forandring-festivalen. 

Uddannet socialpædagog og med en kandidatuddannelse i Læring- og Forandringsprocesser fra Aalborg Universitet.
Ansat fra 2019

Christian Petersen
Christian Petersen
Chefkonsulent
cp@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 97 63

Rådgiver primært om løn og lokal løndannelse, ansættelse, afskedigelse, arbejdstid, barsel, ferie og sygdom, efterskoleloven, tilskudsregler, efterskolekontrakter, betalinger og afbrydelse af efterskoleophold.
Bisidderassistance i forhandlinger med faglige organisationer se her.
Kurser for sekretærer og ledere.

Uddannet cand.merc.jur fra CBS.
Ansat fra 2008.
Christine Sestoft

Christine Sestoft
Chefkonsulent
cst@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 97 65

Forsknings- og udviklingsprojekter, herunder Efterskolernes Køkkentjans og Dannende undervisning og samvær på efterskoler.
Rådgiver om samarbejde mellem efterskoler, virksomheder og ungdomsuddannelser.
Medlem af NTS-Centrets repræsentantskab

Uddannet cand.mag. i europæisk etnologi fra Københavns Universitet og ph.d. fra CBS.
Ansat fra 2010.

Hanne Lautrup

Hanne Lautrup
Specialkonsulent
hl@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 95 82

Rådgiver primært om løn og lokal løndannelse, ansættelse, afskedigelse, arbejdstid, barsel, ferie, sygdom, arbejdsmiljø, efterskolekontrakter, betalinger, afbrydelse af efterskoleophold, transkønnede, bestyrelsesarbejde og vedtægter.
Bisidderassistance i forhandlinger med faglige organisationer se her.
Kurser for køkkenansatte, Efterskolernes Køkkentjans, Sydslesvigske elever.

Uddannet cand. scient. pol. fra Århus Universitet.
Ansat fra 2011.

Jakob Clausager Jensen
Jakob Clausager Jensen
International konsulent
jcj@efterskolerne.dk
tlf.: 22 36 11 53

Rådgiver om internationalt samarbejde
Internationalt nyhedsbrev.

Uddannet kandidat i kultur, kommunikation og globalisering/internationale relationer, lærer fra Jelling Seminarium.
Ansat fra 2009.
Karin Skjøth

Karin Skjøth
Projektansat
ksk@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 97 52

Projektleder på E2E med Verdensmålene i hænderne 2019-2022.

Tidligere efterskolelærer, projektleder for Demokratisk Iværksætter, Efterskoleforeningen.
Udvikler og projektleder på www.ibo-modellen.dk
Læreruddannet fra Den Frie Lærerskole og Master i Sundhedspædagogik DPU.
Ansat fra 2019

Lis Brok Jørgensen

Lis Brok-Jørgensen
Vejledningskonsulent
lbj@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 97 64

Grønlandske unge på efterskole.
Rådgiver om uddannelsesvejledning, herunder overgange til ungdomsuddannelserne og folkeskolens afgangsprøver.
Netværksleder for efterskolevejledernetværkerne.
Kursusleder på Vejlederkonferencen. Sidder i Danmarks Vejlederforenings bestyrelse og i referencepanelet for Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Uddannet lærer, skolevejleder fra Danmarks Pædagogiske Universitet, diplomuddannelse i uddannelsesvejledning, supervision og ledelse.
Ansat fra 2004.

Sine Eggert

Sine Eggert
Chefkonsulent
se@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 97 68

Rådgiver primært om flygtninge/indvandrere, inklusion og specialundervisning, samarbejde med kommuner, tilskud, elevstøtte m.v..
Administrerer tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter

Uddannet cand.mag. i samfundsfag og historie fra Århus Universitet.
Ansat fra 2016.

Mie Juul Ingerslev
Projektansat
mie@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 97 55

Projektleder for Me&We i samarbejde mellem Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen. Projektets ambition er at mobilisere en socialt stærk ungdomsgeneration.

Læreruddannet fra Zahle Seminarium, tidligere efterskolelærer og med en Master i Positiv Psykologi fra Aarhus Universitet.
Ansat fra 2020.

Kommunikation, presse og politik
Søs Løkke Sloth

Søs Lykke Sloth
Kommunikationschef
sls@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 97 67, 22 66 98 72

Ekstern kommunikation og medlemskommunikation.
Presse og debat.
Politisk interessevaretagelse.
Hjemmeside og magasin.

Uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium og journalist fra RUC.
Ansat fra 2017.

Louise Wethke Buch
Journalist
lb@efterskolerne.dk
Tlf. 33179760

Journalist på Efterskolernes medier, herunder efterskolerne.dk og Magasinet Efterskolerne
Nyhedsbreve
Presse og kommunikation

Uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Ansat fra 2021.
FOTO

Anna Rossman Thejsen
Magasinredaktør
art@efterskolerne.dk
Tlf.: 33 17 95 83

Redaktør på magasinet Efterskolerne.

Uddannet journalist fra RUC.
Ansat fra 2019.

Mette Lystbæk

Mette Lystbæk
Marketingkonsulent
ml@efterskolerne.dk
Tlf. 3317 9589

Kampagneansvarlig – Efterskolernes Dag og Efterskolernes Aften
Sociale Medier
Nyhedsbreve
Efterskolerne.dk

Uddannet Cand.mag. i Medievidenskab fra Aarhus Universitet
Ansat fra 2021