Efterskolen er en unik dansk skoleform for unge mellem 14 og 18 år. Her bor man sammen, spiser sammen og går i skole sammen. Nøgleordene er faglig, personlig og social udvikling, og efterskolen ruster dig til dit fremtidige uddannelses- og karrierevalg. Du kan gå på efterskole i 8., 9. og 10. klasse.

At gå på efterskole rimer på fællesskab. Du skal tage ansvar for dig selv, og I skal tage ansvar for hinanden. Det betyder bl.a., at du selv skal vaske dit tøj og hjælpe med at lave mad til dig selv og dine kammerater. På mange efterskoler er du f.eks. i køkkenet en uge, hvor du bliver fritaget for en del af undervisningen.

På efterskolen har du mulighed for at dyrke dine interesser i et helt år. For eksempel hvis du gerne vil spille håndbold, musik, danse eller give fagligheden en ekstra skalle inden for f.eks. science eller samfundsfag.

Klassetrin
Her kan du læse mere om de forskellige klassetrin på en efterskole.

8. klasse

8. klasse på efterskole
8. klasse på efterskole er ikke så velkendt og udbredt som 9. og 10. klasse. Men det er en god mulighed for dig, der har brug for et skoleskift, et nyt miljø, har lyst til at forny eller udvide vennekredsen eller slet og ret afprøve en ny skoleform.

Som efterskoleelev i 8. klasse vil du modtage undervisning i de samme fag, som du kender fra din tidligere skole: f.eks. dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og biologi. Selve undervisningen skal ’stå mål med’ folkeskolen. Det betyder, at eleverne fagligt skal lære lige så, meget som man skal i folkeskolen. Dog kan efterskolerne vælge andre måder at undervise i fagene på, f.eks. kan fag indgå som en del af et linjefag eller en temauge. 8.klasse afsluttes med en prøve i de praktisk/musiske valgfag.

I 8. klasse på efterskole er man tættere på sine lærere, end man typisk er i skolen, og der er altid voksne , som man kan søge støtte og vejledning hos. Der er tid til at gå i skole, til at dyrke sine interesser og til at indgå i et stort fællesskab - også med elever der er lidt ældre end dig selv. Og dit efterskoleophold behøver ikke at slutte efter 8. klasse. Mange elever vælger således at fortsætte i 9. klasse på efterskole.

Citat
"Jeg fandt motivationen til at gå i skole, da jeg startede i 8. klasse på efterskole. Og jeg blev så glad for at gå på skolen, at jeg fortsatte i 9. klasse"
Lucas Amaliegaard Mortensen i 8. kl., Waldemarsbo Efterskole

9. klasse
9. klasse på efterskole
Der kan være mange grunde til at vælge 9. klasse på efterskole. At man trænger til nye, faglige udfordringer, at man har lyst til at forny eller udvide vennekredsen, prøve kræfter med en anden skoleform. Eller måske har man bare altid vidst, at man vil på efterskole – og jo før, jo bedre.

I 9. klasse på efterskole har man som elev alle de fag, som folkeskolen almindeligvis tilbyder, og selve undervisningen skal ’stå mål med’ folkeskolens undervisning. Det betyder, at eleverne fagligt skal lære lige så meget, som de skal i folkeskolen, men at efterskolerne kan vælge andre måder at undervise i fagene på. F.eks. kan fagene indgå som en del af et linjefag eller en temauge.

I 9. klasse på efterskole afslutter man grundskolen på samme vilkår, som hvis man havde gået i folkeskole eller på friskole. Man går til folkeskolens afgangsprøve (FP9) og får herefter sit afgangsbevis og dermed mulighed for at gå videre på en ungdomsuddannelse.

9. og 10. klasse på efterskole minder meget om hinanden. På mange efterskoler bliver eleverne i 9. og 10. klasse da også undervist sammen i linje- og valgfag. I 9. klasse er der dog flere obligatoriske fag på skemaet, end der er i 10. klasse. Og på samme måde er der flere prøver ved afslutningen af skoleåret. Men der er stadig plads til linje- og valgfag, som man vælger ud fra sine interesser.

Dagligdagen foregår sammen med de øvrige klassetrin, herunder fritid, studieture, køkkentjans, rengøring og andre fællesskabsaktiviteter.

Citat
”Efter et år i 9. klasse på efterskole tror jeg på og hviler jeg meget mere i mig selv. Det har modnet mig helt enormt og jeg føler mig nu bedre klædt på til at gribe livet”
Mie Buus Olsen, Sportsefterskolen Aabybro (2021/22)

10. klasse
10. klasse på efterskole
10. klasse ligger udover de ni års undervisningspligt, vi har i Danmark. Det er derfor en mulighed for at få et skoleår med fokus på faglighed og fordybelse samt personlig udvikling.

Undervisningen i 10. klasse på efterskole vil oftest være projektorienteret, hvor eleverne gennem en længere periode arbejder selvstændigt med et bestemt tema. Der er masser af fagfaglighed i projekterne, så man bliver også trænet i dansk, matematik og engelsk. I disse tre fag skal undervisningen 'stå mål med’ det, der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det betyder, at eleverne fagligt skal lære lige så meget som i folkeskolen. Dog kan efterskolerne vælge andre måder at undervise i fagene på.

10. klasse kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve (FP10). Nogle efterskoler tilbyder prøvefri 10. årgang. Her kan man ikke afslutte med FP10. Her afslutter man året med alternative prøver og afslutningsprojekter, som efterskolerne selv arrangerer og gennemfører.

Har man bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse (FP9) og i øvrigt lever op til de forskellige ungdomsuddannelsers optagelseskrav, kræves der ikke FP10 for optagelse på en ungdomsuddannelse.

Citater
”10. klasse på efterskole er et ekstra år med tid til at udvikle sig personligt. Man kan sætte fokus på at være en god ven”
Mette Hedegaard, Flemming Efterskole (2021/22)

”I 10. klasse på efterskole bliver man forberedt som menneske til en ungdomsuddannelse”
Astrid Boel, Flemming Efterskole (2021/22)

 

Find en efterskole, der passer præcist til dig
Der findes ca. 240 efterskoler i Danmark, og skolerne er meget forskellige i både størrelse, pris, værdigrundlag og fagtilbud.

Læs mere om efterskolernes historie og værdigrundlag her.

Vi anbefaler altid at besøge den eller de efterskoler, du er interesseret i.

Ud fra dine ønsker og behov kan du finde den efterskole, der passer bedst til dig her.

Hvad koster det?
Et efterskoleophold koster typisk mellem kr. 35.000 og 80.000 i egenbetaling afhængig af dine forældres indkomst to år før skolestart. Beregn prisen i søgningen.

Hvis du opfylder en række kriterier, har du mulighed for at søge om nedsat betaling for et efterskoleophold. Læs mere her.

Afgangsprøver
De fleste efterskoler tilbyder de samme afgangsprøver som i folkeskolen.

Nogle efterskoler har dog prøvefrie klasser, og enkelte efterskoler er helt prøvefrie. Her skal du – hvis du ønsker at fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse - til optagelsesprøve.

Vi anbefaler, at du finder ud af, om din kommende efterskole tilbyder de prøver, du ønsker, inden du melder dig ind.

Særlige behov?
Efterskole er for alle, herunder elever med særlige behov. Så er du ordblind, er du inden for autismespektret, har du et handicap, eller er der andre behov, er der også et efterskoletilbud til dig.

Der er 20 ordblindeefterskoler, der henvender sig til elever med ordblindhed eller tilsvarende læse-skrivevanskeligheder.

Desuden findes der 18 specialefterskoler, der henvender sig til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser mv.

Nogle almene efterskoler har også specialklasser eller hold til f.eks. elever med ADHD eller autisme, mens andre skoler enkeltintegrerer elever med særlige behov.

Du kan benytte søgemodulet til at finde den skole, der passer bedst til dine behov. Det er vigtigt at tage en dialog med skolen, hvis du har et særligt behov for støtte, så I sammen kan finde ud af, om skolen kan imødekomme støttebehovet.

Du kan læse mere i denne pjece om, hvilke støttemuligheder der er til elever med særlige behov.