Om kurset

Dato: 22. april 2022

Arrangør: Sjællandske Region

Frist: 8. april 2022

Sted

Vartov, Farvergade 27 H, 1463 København K,

Pris

Kursuspris: Gratis

Efterskolerne udgør et kæmpe potentiale for sproglig, social og kulture integration af unge med etnisk minoritetsbaggrund. Desværre afspejler skolernes andel af denne gruppe meget langt fra andelen på landsplan.
Vi ønsker at give inspiration og skabe rum for netværk og samarbejde mellem efterskoler, kommuner og vejledere.
 
Arrangementet henvender sig til efterskoleforstandere og øvrige medarbejdere, vejledere socialfaglige
medarbejdere og andre, der arbejder med unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Praktisk information
Tid: Fredag den 22. april 2022 kl. 9.30 – 15.00
Sted: Vartov, Farvergade 27H, 1. sal 1463 København K
  
Tilmelding
Tilmelding sker pr. mail til ai@efterskolerne.dk senest den 8. april 2022. Angiv i tilmeldingen hvis du er vegetar eller har allergier. Angiv ligeledes navn, funktion og ansættelsessted.
Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.