Om kurset

Dato: 27. - 29. november 2023

Frist: 1. november 2023

Sted

Bruxelles, Belgien,

Formålet med studieturen er at give kursisterne en bred viden om EU’s institutioner, det daglige arbejde i Bruxelles samt nuværende og fremtidige problemstillinger indenfor det europæiske fællesskab. Herudover hvordan man som underviser kan kvalificere undervisningen omhandlende EU i forhold til at kunne skabe sammenhæng mellem de politiske beslutningsprocesser i EU og Danmark, samt refleksion over Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde. Der vil ydermere være fokus på hvordan man som skole kan arbejde med EU i undervisningen samt i skolens hverdag.

Program

Tilmelding (Der er fyldt op på denne tur)

Der gennemføres en ny tur i foråret 2024. Tilmeld for at få tilsendt en e-mail, når ny dato er på plads.

For spørgsmål skriv til jcj@efterskolerne.dk.

Aktiviteten er støttet af EU's uddannelsesprogram Erasmus+