Generalforsamling 2020

Efterskoleforeningens ordinære generalforsamling afholdes digitalt lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 13 - 16.

Indkaldelse er udsendt til alle medlemmer.

Vi skal bede om tilmelding til generalforsamlingen inden 21. september 2020 (kun for medlemmer)

Øvrige vigtige datoer:
7. september 2020: Deadline for forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
7. september 2020: Deadline for opstilling af kandidater til bestyrelsen

24. september 2020: Revideret kandidatfolder lægges til download
24. september 2020: Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen lægges til download

Her kan du se årsmødehæftet 2020
Hæftet indeholder bl.a. den skriftlige beretning og regnskab.
NB: Der skal i hæftet ses bort fra kandidatopstillingerne. En revideret kandidatfolder lægges til download inden generalforsamlingen.

Følgende kandidater stiller op til de tre ledige pladser i bestyrelsen:

Anne-Mette Pinderup, lærer, Flemming Efterskole
Mette Ibsen, sekretær, Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern
Stine Bossen Davidsen, viceforstander, Vesterdal Efterskole
Tine Engell Kjøller, forstander, Waldemarsbo Efterskole

Kandidaterne præsenteres i kandidatfolderen, som følger til download her på siden.

Årsmødet 2021 bliver afholdt på Nyborg Strand den 5.-7. marts 2021.