Om kurset

Dato: 6. september 2022

Frist: 15. august 2022

Sted

Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens,

Pris

Kursuspris: Gratis

Innovations-Brobygnings-Opgaven går ud på at udvikle en verdensmåls-idé til en modtager uden for skolen. Det er idéen, som er opgavens produkt. I den proces indgår IBO brobygning til erhvervsskoler, som har en idéforbedrende funktion i IBO processen. Læs mere på https://ibo-modellen.dk/deltagerskoler/
 
Det centrale i Innovations-Brobygnings-Opgaven består i at tilføje innovation og konkrete brobygningsforløb til både virksomheder og ungdomsuddannelser i en og samme opgave. Målet er at præsentere eleverne for erhvervsskolerne på en interessant og meningsgivende måde i forbindelse med den obligatorisk brobygning.
 
Gennem IBO Basiskurserne opnår I indsigt i at arbejde med IBO modellens faser, rammesætning, verdensmål og innovationsdidaktikken i modellen. 
 
Der udleveres IBO Håndbøger til alle deltagere og kurset tager afsæt i bogens lektionsplaner og arbejdsark.
 
Målgruppe: Kun for IBO abonnenter

Kurset afholdes kl. 9.00 -16.00 og er gratis.

Tilmelding

For yderligere information kontakt KarinSkjøth ksk@efterskolerne.dk