Om kurset

Dato: 16. - 17. september 2022

Arrangør: Grundtvigs Forum

Sted

Askov Efterskole, Maltvej 1, 6600 Vejen,

Pris

Enkeltværelse:  

Dobbeltværelse:  

Vi har denne gang fokus på skolekultur og dannelse.

Skal en lærer kunne starte en fællessang og holde en tale? Hvordan bliver skolen et samlingspunkt til hverdag og fest, når elever og forældre og lærere er vidt forskellige? Og på hvilke måder bærer skolens kultur med på skolens dannelsesopgave? 
 
Skolen har altid været en vigtig kulturbærer, som har set det som sin opgave at skabe og sikre en stærk kultur gennem historier, traditioner og ritualer. Men er kulturen forsvundet ud af skolerne? Og hvordan sikrer vi, at lærerne også i fremtiden bliver klædt ordentlig på til at skabe en levende skolekultur og tage vare på den almene og kulturelle dannelse i skolen? Hvordan balancerer man mellem tradition og fornyelse? Og hvilke udfordringer og hensyn følger med, når man vil opbygge en fælles kultur i en skole præget af mangfoldighed? 

Seminaret er et mini-højskoleophold, som særligt henvender sig til lærere og ledere i fri- og efterskolen, der ønsker at få inspiration til at arbejde med det grundtvigske i skolen i dag. 

Læs mere og tilmeld dig her