Om kurset

Dato: 1. juni 2022

Arrangør: Efterskoleforeningen

Frist: 25. maj 2021

Sted

Bråskovgård Efterskole, Bråskovvej 59, 8783 Hornsyld,

Pris

Kursuspris: Gratis

Efterskoleforeningen arbejder politisk for at vi i forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger kan få gjort op med de lukkede puljer til henholdsvis specialundervisning på almene efterskoler og specialundervisning (grundtilskud/tillægstakster) på ordblinde- og specialefterskolerne. 
 
På mødet vil sekretariatet gennemgå udviklingen i taksterne, siden de lukkede puljer blev indført. Desuden vil bestyrelsen orientere om det politiske arbejde med at få åbnet puljerne, så taksterne ikke i fremtiden afhænger af, hvor mange elever med særlige behov, der går på efterskoler. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål til arbejdet. 
 
Der vil også være tid til en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt anvender de knap 45 mio. kr. der er i inklusionspuljen. Hvornår berettiger en indsat til, at der søges inklusionstilskud – og hvornår forventes skolerne at løfte opgaven for egne midler?
 
Over middag vil Jannik Beyer, der er psykolog, udviklingskonsulent og tidligere leder af Videnscenter for Autisme og specialfunktionen autisme / ADHD i Socialstyrelsen, holde et fagligt oplæg for alle. Han har gennem en årrække arbejdet tæt sammen med en række efterskoler og har derfor et indgående kendskab til efterskolerne.
 
Jannik Beyer vil i sit oplæg fortælle om en række konkrete metoder, som kan fremme social tænkning og mestring hos alle vores unge, samtidig med at den sociale robusthed og ”radar” skærpes blandt de mest sårbare. 
 
Mødet henvender sig primært til forstandere og andre ledere med ansvar for inklusion og specialundervisning. Deltagelse i mødet er gratis.
 
Detaljeret program og deltagerliste sendes forud for mødet, som afholdes fra kl. 10.00 -14.00. Der serveres frokost.