Om kurset

Dato: 22. november 2023

Frist: 15. oktober 2023

Efterskolen er elevernes hjem for en tid. Derfor er det også vores opgave at forebygge overgreb og krænkelser eleverne imellem.
De senere år er der kommet øget fokus på behovet for at forebygge krænkelser og sexisme generelt. 
Efterskoleforeningen har i skoleåret 2022/23 forestået projektledelsen af projekt 6dialoger; et samarbejde mellem Efterskoleforeningen, fire efterskoler og Sex & Samfund. Projektet indeholdt en forundersøgelse af unges grænser foretaget på 14 efterskoler, en materialekortlægning samt udvikling af seks øvelser, der kan kvalificere samtalen og støtte det pædagogiske personale i de gode processer med eleverne. I forundersøgelsen opererer vi med tre forskellige typer af grænser og grænseoverskridende adfærd: Fysisk, Verbal og Digital grænseoverskridende adfærd.
 
På dette kursus får du indblik i projektets resultater. Du går hjem med viden om, hvordan du bedst muligt faciliterer de seks aktiviteter i 6dialoger. Aktiviteter der er udviklet til og afprøvet på efterskoleelever og -lærere. Ligeledes får du viden om, og øvning af en samtalemodel, der kan anvendes til den svære samtale. Der bliver rig mulighed for at sparre og erfaringsudveksle med dine medkursister dagen igennem.
 

Program