Om kurset

Dato: 20. november 2023

Arrangør: Skoleforeningerne og Frie Skolers Lærerforening

Frist: 26. september 2023

Sted

Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle,

Hvordan forebygger I digitale krænkelser af lærerne? Og hvordan håndterer i det, hvis eleverne alligevel deler f.eks. krænkende memes?
På denne temadag om arbejdsmiljø kommer I hele vejen rundt om et stigende problem for lærernes arbejdsmiljø. Fokus er på, hvordan vi forstår børn og unges digitale liv – og hvordan vi forebygger de digitale udfordringer, der kan opstå i forbindelse med lærerne arbejdsmiljø.
 
Ofte oplever eleverne slet ikke selv, at de krænker, for ’det var jo bare for sjov’. Men når først et krænkende meme cirkulerer, er det svært at slette. Følelsen af magtesløshed sidder ofte i læreren længe, og påvirker trivslen negativt. Erfaringerne viser, at det også kan medføre kortere eller længere sygefravær hos en ansat.
 
Som deltagere på denne temadag kommer I hjem med viden og værktøjer, I kan bruge til at iværksætte forebyggede initiativer. Det gælder både pædagogisk og i samarbejdet mellem ledelse og tillidsvalgte.
 
Underviseren på temadagen bliver Jacob Aastrup fra Center for digital pædagogik, der underviser både elever, forældre og fagpersoner i digital kriminalitetsforebyggelse.

Forebyggelse af digitale krænkelser
På temadagen fremlægger Jacob Aastrup en række indsigter i, hvordan børn og unge bruger forskellige medier, og hvorfor det til tider kan gå galt online med for eksempel krænkende adfærd. Med udgangspunkt i dette vil I blive præsenteret for forebyggende måder at arbejde med feltet på. Hvad kan og skal vi være opmærksomme på.
 
Håndtering af digitale krænkelser
Hvis krænkelser af en lærer alligevel, på trods af jeres forebyggelse, sker, bliver skolens ledelse og de tillidsvalgte inddraget. I står nu overfor en række svære beslutninger om, hvad der skal ske i forhold til både læreren og eleven/eleverne.
 
På temadagen vil Jacob Astrup give jer en række konkrete redskaber til håndteringen af krænkelser, når de er sket. Han skaber også rammer for erfaringsudveksling og debat, så I får bedre forudsætninger for at håndtere de svære dilemmaer, digitale krænkelse fører med sig.
 
Målgruppe
Temadagen udbydes i et samarbejde mellem Frie Skolers Lærerforening og skoleforeningerne.
Dagen henvender sig til skolens ledelse, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten.
Arbejdsmiljørepræsentanten kan bruge temadagen som en supplerende uddannelsesdag efter arbejdsmiljølovens regler.
 

Tilmelding