Om kurset

Dato: 25. - 27. oktober 2023

Frist: 20. september 2023

Sted

Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart,

Formål
Formålet med basiskurset i vejledning er, at deltagerne:
  • kan give eleverne en fagligt velfunderet vejledning gennem øget viden om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og de lovmæssige rammer 
  • kan analysere, organisere og udvikle deres vejledningspraksis i forhold til e-terskolens øvrige tilbud, værdigrundlag og traditioner 
  • kan indgå i samarbejdsrelationer om vejledning internt på skolen, med forældrene samt eksternt med de kommunale ungeindsatser (KUI) og ungdomsuddannelserne 
  • bliver motiverede og får lyst til yderligere efteruddannelse om vejledning på enten diplom- eller masterniveau. 
Indhold
Kurset giver en grundlæggende indføring i vejledningsopgaven på en efterskole og skaber refleksion om vejlederrollen. Kurset er tilrettelagt med en variation af undervisningsformer som oplæg, gruppearbejde, plenumdiskussioner, workshops suppleret med en selvstændigt formuleret praksisopgave. Kurset baserer sig på nyeste viden på vejledningsfeltet. 

Deltagerinvolvering
Kurset er kendetegnet ved en høj grad af deltagerinvolvering med løbende vejledningsfaglige diskussioner og øvelser. Som deltager forventes man at bidrage med egne erfaringer som både vejleder og vejledningssøgende.

Målgruppe
Nye vejledere på efterskolen
 

Kurset består af 2 moduler:
1. modul den 25. - 27. oktober 2023
2. modul den 27. - 28. november 2023

Begge moduler afholdes som internat på Brogaarden.

Program

Tilmelding