Om kurset

Dato: 29. - 30. september 2023

Arrangør: Bestyrelsesudvalget under efterskoleforeningens region syd samt Efterskoleforeningen

Frist: 14. august 2023

Sted

Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart,

Kurset er tænkt som faglig inspiration og læring og en lejlighed til at møde andre bestyrelsesmedlemmer, danne netværk og skabe forum for sparring og erfaringsudveksling.
 
Kurset har to overordnede temaer
Første tema handler om fremtidens unge. Hvordan bliver vi klogere på næste generation af medarbejdere, hvad forventer de sig af arbejdspladsen/arbejdsgiveren i fremtiden?
Andet tema er efterskolernes mulighed for at arbejde med bæredygtig udvikling og CSR-regnskaber.
Emnet er bl.a. et resultat af den vedtagne resolution på Årsmødet 2023, hvor skolerne gensidigt har forpligtet hinanden til
- at afklare deres ståsted ift. bæredygtig dannelse og implementere det i deres pædagogiske praksis
- at udvikle og omlægge deres drift, så den bliver så bæredygtig som mulig og
- at virke som inspiratorer og rum for den bæredygtige udvikling
 
Kurset afholdes fra fredag  kl. 17.00 – lørdag  kl. 15.00.