Om kurset

Dato: 30. oktober - 1. november 2023

Frist: 5. september 2023 kl. 13.00

Sted

Scandic, Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København,

Hvordan vibrerer efterskolernes tråd i forhold til den verden, der omgiver os? Hvordan bevæger vi os i den, og ånder det forhold på en måde, så vi fortsat er en væsentlig aktør, når det handler om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse? Er der samklang imellem de bølger, vi ønsker at sende ud, og de toner, den omgivende verden hører? Kan vi høre verden, og svarer den, når vi spørger? 
 
På dette års lederkonference inviteres der til eftertænksomhed og debat om efterskolens rolle i samfundet. Der tages udgangspunkt i Hartmut Rosas begreb om resonans, og konferencen indledes derfor med en introduktion til dette. 
 
Der er sat god tid af til både at netværke og debattere og til de løse samtaler. Det hele krydres med underholdning, satire og god musik. Der er lagt op til nogle spændende dage i gode kollegers selskab. 
 
Konferencen er for efterskolernes ledende medarbejdere.
 
Læs programmet her
 
Tilmeldingsfrist: 5. september 2023 kl. 13.00
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
(Vi har taget et nyt tilmeldingssystem i brug. Kontakt Britt på bd@efterskolerne.dk / 3317 9766, hvis du har spørgsmål)