Om kurset

Dato: 12. - 13. september 2023

Frist: 15. august 2023

Sted

Trente Mølle Naturskole, Trentevej 7, 5672 Broby,

Formålet med efteruddannelsesforløbet er, at deltagerne opnår viden og kompetencer til at kunne tilrettelægge og gennemføre naturbaserede forløb og aktiviteter for unge efter ViNaturs NBMC-metode (natur, krop, psyke og fællesskab) og forstærke naturens sundhedsfremmende virkninger gennem øvelser med fokus på bl.a. sansning, kropsbevidsthed, restitution, narrativ meditation, åndedræt, lege, bålfortællinger og fællesskab.
 
Uddannelsen vil bestå af en kombination af teori og praksis med en vekselvirkning mellem oplæg, konkrete øvelser og egen afprøvning af metoden.
 
Kurset består af 3 moduler (internat):

Modul 1: 12. - 13. september 2023
Modul 2: 26. - 27. september 2023
Modul 3: 10. - 11. oktober 2023

Dag 1 på hvert modul kl. 9-17 og dag 2 på hvert modul kl. 9-14